RACP: hướng dẫn sử dụng dành cho chủ sở hữu chứng nhận chuỗi cung ứng
 • 14 Feb 2024
 • 53 Tổng số phút để đọc
 • PDF

RACP: hướng dẫn sử dụng dành cho chủ sở hữu chứng nhận chuỗi cung ứng

 • PDF

Article Summary

Nền quản lý tảng chứng nhận Rainforest Alliance (RACP) là nền tảng dành cho các thành viên muốn tham gia vào Chương trình Chứng nhận Rainforest Alliance 2020.
Phiên bản 1.3

Bạn có thể làm gì trong RACP?

Vui lòng đăng ký trên RACP để tham gia chương trình Rainforest Alliance 2020. Tại đây, bạn có thể tạo tài khoản, nhận chứng nhận Rainforest Alliance, quản lý giấy phép, khai báo truy nguyên, nộp yêu cầu duyệt các công bố sản phẩm chứng nhận.

Ai cần đăng ký RACP?

Việc đăng ký RACP áp dụng cho:

 • Nhà sản xuất: trang trại quy mô nhỏ, trang trại quy mô lớn, nhóm trang trại
 • Các bên tham gia chuỗi cung ứng (bao gồm Nhà bán lẻ, Công ty dịch vụ thực phẩm, Chủ sở hữu thương hiệu)

Hướng dẫn sử dụng này để làm gì?

Hướng dẫn sử dụng này giúp đơn vị sở hữu chứng nhận chuỗi cung ứng thao tác trên nền tảng RACP trong quá trình đăng ký và chứng nhận, quy trình gia hạn chứng nhận và cách quản lý người dùng và thông tin liên lạc.

Các bước để có được Chứng nhận chuỗi cung ứng

A picture containing text Description automatically generated

Bạn có thể tìm thêm thông tin trên trang của chúng tôi Cách Nhận Chứng nhận Chuỗi Cung ứng: Hướng dẫn dành cho các công ty.

1. Nộp yêu cầu đăng ký của bạn

 1. Truy cập trang đăng ký trên RACP tại đây.
 2. Chọn ngôn ngữ ưu tiên của bạn trong cửa sổ bật lên hoặc ở góc trên cùng bên phải.
 3. Nhấp vào quy trình Tác nhân chuỗi cung ứng .
 4. Cung cấp thông tin về tổ chức của bạn:
  1. Thông tin chi tiết về tổ chức:
   1. tên tổ chức;
   2. ID Rainforest Alliance/UTZ kế thừa của bạn nếu có.
   3. cây trồng chính của bạn.
   4. bất kỳ hoạt động bổ sung nào.
  2. Địa chỉ tổ chức: đây là địa điểm chịu trách nhiệm quản lý chứng nhận
  3. Thông tin cá nhân: họ, tên và địa chỉ email doanh nghiệp của bạn.
  4. Điều khoản & Điều kiện:
   1. Đọc và chấp nhận các Điều khoản &; Điều kiện.
   2. Gửi đăng ký của bạn: nhấp vào 'Gửi yêu cầu tham gia'.

Lưu ý: Yêu cầu đăng ký của bạn sẽ được nhóm Rainforest Alliance xét duyệt. Khi được phê duyệt, bạn sẽ nhận được email để kích hoạt tên người dùng và đặt mật khẩu mới.Kiểm tra hộp thư rác nếu bạn chưa nhận được email.

2. Tạo hồ sơ chứng nhận của bạn

Sau khi bạn nhận được email kích hoạt, hãy nhấp vào liên kết trong email để kích hoạt tài khoản của bạn và đặt mật khẩu mới.

Bạn sẽ đến Bảng điều khiển ở màn hình sau:

Graphical user interface, application, website Description automatically generated
Hãy cho chúng tôi biết những địa điểm thực hiện nào mà bạn muốn chứng nhận, bằng cách cho biết:

 • Địa điểm quản lý trung tâm (Central Management Location - CML) Đây là địa chỉ của văn phòng quản lý;
 • bất kỳ địa điểm thực hiện bổ sung nào mà bạn muốn đưa vào phạm vi chứng nhận của mình (nếu có).

Tóm tắt: Nhấp vào 'Gửi' để tiếp tục với các bước tiếp theo.

Đối với bất kỳ chỉnh sửa bắt buộc nào, hãy nhấp vào nút 'Chỉnh sửa' dưới phần Hành động.

Ở bước này, bạn vào phần 'Tổng quan về chứng nhận', ở đây bạn có thể thấy tổng quan về các địa điểm thực hiện trong phạm vi chứng nhận của mình.

2.1 Thêm và duy trì các địa điểm thực hiện

Trong 'Phạm vi chứng nhận', bạn có thể thấy thông tin tổng quan về các địa điểm thực hiện của mình.

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

Bạn cần điền thêm thông tin về (các) tđịa điểm thực hiện của mình. Nhấp vào 'Chỉnh sửa' và điền thông tin nếu có:

 1. Chi tiết: nhập thông tin về địa điểm thực hiện của bạn.
 2. Cây trồng: chọn (các) loại cây trồng chứng nhận Rainforest Alliance đang được xử lý/kinh doanh tại địa điểm này Cung cấp ước tính khối lượng (tổng khối lượng chứng nhận Rainforest Alliance, khối lượng không được chứng nhận và khối lượng được chứng nhận theo các chương trình khác) mà bạn dự kiến mua bán hoặc xử lý, chế biến trong 12 tháng tới cho mỗi loại cây trồng bạn chọn. Hãy sử dụng công cụ máy tính trực tuyến của chúng tôi để ước tính khối lượng của bạn.
 3. Hoạt động: cho biết những hoạt động nào được áp dụng cho địa điểm này.
 4. Đầu vào: cho biết (những) sản phẩm nào có nguồn gốc hoặc là sản phẩm nguyên liệu đầu vào tại địa điểm này.
 5. Đầu ra: cho biết (những) sản phẩm nào được bán ra khỏi địa điểm này.
 6. Truy xuất nguồn gốc: cho biết loại truy xuất nguồn gốc của các sản phẩm được xử lý tại địa điểm này. Chọn bất kỳ loại cấp độ truy xuất nguồn gốc nào áp dụng cho giấy chứng nhận của bạn. Thông tin này có thể nhìn thấy trên các hóa đơn và hồ sơ vận chuyển hoàng hóa của bạn. Nếu bạn không biết thông tin này, vui lòng kiểm tra với nhà cung cấp của bạn.
 7. Câu hỏi về chứng nhận: trả lời các câu hỏi trong phần này để giúp chúng tôi xác định phạm vi của bạn. Nhiều câu hỏi có thể xuất hiện tùy thuộc vào câu trả lời của bạn. Một số câu hỏi được điền sẵn dựa trên thông tin bạn cung cấp trong hồ sơ của mình. Nếu các câu trả lời điền sẵn không chính xác, bạn cần cập nhật các trường nhập thông tin trước đó. Nhấp vào 'Quay lại' để chỉnh sửa thông tin bạn đã điền trong các phần trước của địa điểm này.
Lưu ý: nếu địa điểm của bạn có chứng nhận chuỗi cung ứng thuộc chương trình chứng nhận khác đang có hiệu lực, bạn có thể tải lên một bản sao chứng nhận ở mục này. Chứng nhận này có thể sẽ là một trong những tiêu chí giúp hạ thấp mức độ xác minh của bạn.

    8. Tóm tắt: tại đây bạn có thể xem một bản tóm tắt thông tin bạn đã nhập cho đến nay. Nếu có bất kỳ nhu cầu chỉnh sửa nào, hãy nhấp vào nút 'Quay lại' để chỉnh sửa các trường nhập thông tin trước đó. Nếu không cần chỉnh sửa thêm, hãy nhấp vào 'Gửi đi' để tiếp tục các bước tiếp theo.

Mỗi đơn vị sở hữu chứng nhận cần phải có ít nhất một địa điểm. Đây chính là địa điểm quản lý trung tâm (CML) mà bạn đã chỉ định khi thiết lập tài khoản của mình. Trong trường hợp có nhiều địa điểm thực hiện trong phạm vi chứng của mình, bạn cũng sẽ thấy các địa điểm khác cũng được liệt kê ở đây. Bạn cũng có thể thêm bất kỳ địa điểm thực hiện mới nào theo cách thủ công (xem đoạn 2.2 tiếp theo).

2.2 Nhiều/Đa địa điểm thực hiện & Nhà thầu phụ

Nếu bạn có nhiều địa điểm thực hiện khác nhau hoặc bạn muốn thêm bất kỳ nhà thầu phụ nào vào phạm vi chứng nhận của mình, hãy nhấp vào nút màu lá 'Thêm địa điểm mới' trong phần Phạm vi chứng nhận của bạn.

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

Lặp lại các thao tác như được minh họa ở trên trong mục 2.1 của phần hướng dẫn này cho từng địa điểm/nhà thầu phụ mà bạn muốn thêm.

Lưu ý: Trong trường hợp có nhiều địa điểm thực hiện, hãy đảm bảo địa điểm quản lý được chọn làm Địa điểm quản lý trung tâm. Địa điểm quản lý trung tâm sẽ xuất hiện trên chứng thư của bạn.

2.3. Xác nhận phạm vi chứng nhận & Xem các yêu cầu

Sau khi bạn đã thêm tất cả các địa điểm/nhà thầu phụ vào phạm vi chứng nhận của mình, bạn có thể xác nhận phạm vi của mình.

Chuyển đến phần “Phạm vi chứng nhận của bạn”, vui lòng nhấp vào nút màu xanh lá cây 'Xác nhận phạm vi và xem các yêu cầu'.

A picture containing text Description automatically generated
Điều này sẽ tạo ra các yêu cầu có thể phù hợp với tổ chức của bạn, dựa trên thông tin có trong hồ sơ.

Trong phần Yêu cầu, bạn có thể xem lại và tải xuống tệp Excel với tất cả các yêu cầu phù hợp của mình. Sau khi hoàn tất, vui lòng nhấp vào 'Quay lại'.

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

2.4. Tính toán các mức xác minh của bạn

Quay lại phần 'Phạm vi chứng nhận' của bạn và nhấp vào nút màu lá nhạt 'Ctính các mức xác minh của tôi'. Đây là bước bắt buộc để đảm bảo Rainforest Alliance nhận được yêu cầu của bạn để rà soát và tính toán mức xác minh (rủi ro) của bạn, từ đó bạn có thể tiến hành quá trình cấp chứng nhận của mình.

A picture containing graphical user interface Description automatically generated

Đọc thông tin trong bảng 'Bắt đầu xác minh', làm theo hướng dẫn rồi nhấp vào 'Gửi'.

Cấp độ xác minh đề cập đến tần suất và quy trình xem xét nào là cần thiết để đánh giá rủi ro tại một địa điểm cụ thể. Bộ phận quản lý chứng nhận Rainforest Alliance sẽ xem xét hồ sơ của bạn trong vòng ba tuần. Bạn sẽ nhận được kết quả của mình qua email.

Vui lòng tiếp tục gửi yêu cầu hoặc tải bản Thỏa thuận cấp phép của bạn lên hệ thống. Thực hiện theo các bước trong chương 3.

2.5. EUDR

Mới chỉ áp dụng cho cà phê/ca cao

Từ ngày 15/1/2024, các đơn vị sở hữu chứng nhận về cà phê và/hoặc ca cao trong phạm vi của mình có thể yêu cầu chia sẻ dữ liệu và kết quả phân tích từ Chương trình chứng nhận Rainforest Alliance để hỗ trợ chứng tỏ cho việc tuân thủ các yêu cầu về EUDR (Qui định của Liên Minh Châu Âu về các sản phẩm không liên quan đến phá rừng).

2.5.1. Bao gồm quyền chọn EUDR

Đưa quyền chọn EUDR của bạn vào trong phạm vi chứng nhận của mình, bạn cần phải có giấy phép đang ở trạng thái “chờ xử lý”. Bạn có thể kiểm tra tình trạng giấy phép của mình ở tab “Tổng quan chứng nhận”

Đăng nhập vào tài khoản của bạn trên RACP bằng cách sử dụng đường link Ngay sau khi đăng nhập vào, bạn sẽ thấy 1 màn hình thống báo xuất hiện ngay trên trang tổng quan chính của mình, nếu bạn có cà phê và/hoặc ca cao trong phạm vi chứng nhận của mình thì nhấp vào nút “Đi đến phần cài đặt các thuộc tính EUDR” Hoặc theo cách khác, bạn cũng có thể tiếp cận đến nút cài đặt các thuộc tính EUDR theo cách sau đây:

- Chuyển đến 'Tổng quan về chứng nhận' của bạn.

- Nhấp vào phần “Các chi tiết” của giấy phép hiện đang ở trạng thái “chờ xử lý”. 

- Vào thẳng nút “Cài đặt các thuộc tính EUDR” được đặt ở ngay phía trên mục phạm vi Chứng nhận.

Ở màn hình “Cài đặt các thuộc tính EUDR”, Bạn hãy nhấp vào nút “Hiệu chỉnh”.

Bạn hãy chọn “Đồng ý” để bổ sung EUDR vào phạm vi chứng nhận của mình, đọc Các điều khoản tham chiếu, và khi đã sẵn sàng thì nhấp vào nút “Lưu lại/save”.

Yêu cầu của bạn về bổ sung dữ liệu EUDR vào trong phạm vi chứng nhận của mình hiện đã được đưa vào.   Dữ liệu về các giấy phép có EUDR đã được duyệt sẽ có thể sẵn sàng vào cuối năm nay.

Ghi chú 1: Nếu bạn vẫn chưa có giấy phép ở trạng thái “đang chờ xử lý”, hãy nhấp vào nút “Gia hạn chứng nhận” ở phần tổng quan của mình. Bạn có thể gia hạn giấy phép của mình bắt đầu từ 6 tháng trước ngày hết hạn của giấy phép hiện tại bạn.
Lưu ý 2: Các đơn vị chuỗi cung ứng cần phải giao dịch ở các cấp độ truy nguyên đảm bảo nguyên dạng (IP) hoặc trộn lẫn các cấp truy nguyên đảm bảo nguyên dạng (Mixed IPs) trên hệ thống quản lý truy nguyên của Rainforest Alliance, và các yêu cầu về IP và mixed Ips này phải được thanh tra đánh giá.

2.5.2. Không bao gồm quyền chọn EUDR

Để không đưa quyền chọn EUDR vào phạm vi chứng nhận 

Đăng nhập vào tài khoản của mình trên RACP theo đường link

- Chuyển đến 'Tổng quan về chứng nhận' của bạn.

- Nhấp vào phần “Các chi tiết” của giấy phép hiện đang ở trạng thái “chờ xử lý”. 

- Vào thẳng nút “Cài đặt các thuộc tính EUDR” được đặt ở ngay phía trên mục phạm vi Chứng nhận.

- Ở màn hình các cài đặt EUDR, bạn hãy nhấp vào nút “Hiệu chỉnh”.

- Hãy chọn “Không” và sau đó nhấp vào nút “Lưu lại”   

- Đóng cửa sổ về cài đặt các thuộc tính EUDR.

Yêu cầu về việc bổ sung dữ liệu EUDR trong phạm vi chứng nhận của bạn hiện không được đưa vào.

2.6. Hỏa và đáp/FAQ Đăng ký & Cấp Chứng nhận

Liên kết để đăng ký RACP?

Bạn có thể đăng ký tại link này: https://portal.ra.org/CertificateHolder_Registration/

Nếu bạn là Tác nhân Chuỗi cung ứng, hãy nhấp vào luồng qui trình dành cho Chuỗi cung ứng.

Nếu bạn là Nhà bán lẻ, hãy nhấp vào quy trình dành cho nhà bán lẻ.

Tài khoản của tôi đã được phê duyệt. Tôi có thể đăng nhập ở đâu?

Bạn sẽ nhận được một email chứa liên kết để đặt mật khẩu.

Bạn có thể đăng nhập tại liên kết bên dưới sau khi đã đặt mật khẩu mới: https://portal.ra.org/RA_Certification_Theme/Login

Tôi có thể tham gia Chương Trình Chứng Nhận Rainforest Alliance 2020?

Bạn cần đăng ký RACP, tuân thủ các yêu cầu hiện hành và nhận chứng chỉ và giấy phép của Rainforest Alliance 2020.

Tôi quên mật khẩu. Làm thế nào tôi có thể lấy lại nó?

Nếu bạn quên mật khẩu, bạn có thể khôi phục mật khẩu bằng cách nhấp vào 'Quên mật khẩu của bạn?' trong màn hình đăng nhập.

Tôi có thể tìm các quy tắc để được chứng nhận theo chương trình chứng nhận Rainforest Alliance 2020 ở đâu?

Bạn có thể tìm hiểu về các quy tắc chứng nhận và đánh giá trên tài liệu ràng buộc Quy tắc Chứng nhận và Đánh giá 2020 của chúng tôi.

Đối với các tài liệu ràng buộc khác, hãy xem trang Chứng nhận của chúng tôi .

Khi nào tôi cần thêm nhà thầu phụ vào chứng nhận của mình?

Tham khảo tài liệu Hướng dẫn Quản lý truy nguyên của chúng tôi để tìm ra thực thể nào có thể được đưa vào phạm vi chứng nhận của bạn.

Tôi cần trợ giúp về quy trình đăng ký/chứng nhận của mình. Tôi có thể liên hệ với ai?

Liên hệ với nhóm Customer Success của chúng tôi qua email tại CustomerSuccess@ra.org hoặc truy cập trang Liên hệ với chúng tôi  .

Để được hỗ trợ kỹ thuật, hãy sử dụng trò chuyện trực tiếp của chúng tôi trên RACP.

3. Thỏa thuận pháp lý (phiên bản 2020)

Để ký hoặc tải bản Thỏa thuận cấp phép hiện tại lên của bạn, hãy đăng nhập vào tài khoản RACP của bạn và nhấp vào tab “Pháp lý”

Trong màn hình tiếp theo, bạn có thể thiết lập sơ đồ tổ chức pháp lý của đơn vị mình.

 • Tổ chức mẹ: Tổ chức có quyền kiểm soát đối với một hoặc nhiều tổ chức.
 • Tổ chức con: Tổ chức mà một thực thể khác chịu trách nhiệm pháp lý.
 • Tổ chức độc lập: Tổ chức không phải là công ty con của và/hoặc không được liên kết hợp pháp với công ty khác.

Chọn loại tổ chức của bạn và nhấp vào 'Tiếp tục'.

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

Nhấp vào nút 'gửi yêu cầu thỏa thuận pháp lý của bạn'.
Trong màn hình tiếp theo, bạn có thể cho biết liệu bạn đã có Thỏa thuận cấp phép (có hiệu lực) hiện có hay chưa.

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

Nếu bạn có bản Thỏa thuận cấp phép hiện đang có hiệu lực (phiên bản 2020), bạn có thể tải nó lên trong RACP. Nhấp vào 'Có, tôi hiện có Thỏa thuận cấp phép (Phiên bản 2020) và làm theo hướng dẫn trong đoạn 3.1.

Nếu bạn không có Thỏa thuận cấp phép còn hiệu lực (phiên bản 2020), bạn có thể yêu cầu bản Thỏa thuận cấp phép trên RACP. Nhấp vào 'Không, tôi hiện không có Thỏa thuận cấp phép có hiệu lực (phiên bản 2020) và làm theo các bước trong mục 3.2.

3.1. Tải bản Thỏa thuận cấp phép hiện tại của bạn lên hệ thống (phiên bản 2020)

Nếu công ty của bạn đã có Thỏa thuận cấp phép còn hiệu lực (phiên bản 2020), vui lòng làm các bước bên dưới:

1) Chọn “Có, tôi hiện có Thỏa thuận cấp phép (phiên bản 2020)”.

2) Tải tài liệu của bạn lên

3) Nhấp vào 'Tiếp tục'.

Graphical user interface, application Description automatically generated

Lưu ý: Bạn có thể tìm thấy Thỏa thuận cấp phép hợp lệ (phiên bản 2020) trong tài khoản cũ của mình trên Marketplace (đảm bảo bạn đăng nhập vào tài khoản mà bạn đã yêu cầu tài liệu). Bạn có thể tìm thấy Bản thỏa thuận này ở tab “Các thỏa thuận pháp lý”

Đảm bảo bạn tải bản thỏa thuận có hiệu lực lên hệ thống và có chữ ký xác minh từ Rainforest Aliance.

Nếu có thể, hãy bao gồm bất kỳ đơn vị được cấp phép phụ (sublicensees). Bản Thỏa thuận cấp phép của bạn sẽ bao gồm cả các đơn vị được cấp phép phụ mà bạn đã đăng kí. Nếu bạn không có đơn vị được cấp phép phụ, hãy nhấp trực tiếp vào 'Gửi đến Rainforest Alliance' để gửi yêu cầu của bạn.

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

Yêu cầu của bạn hiện ở trạng thái 'Đang chờ xem xét bởi Rainforest Alliance'.

Bộ phận liên quan của Rainforest Alliance sẽ xem xét yêu cầu của bạn. Bạn sẽ nhận được phản hồi qua email.

Khi Thỏa thuận cấp phép của bạn đã được Rainforest Alliance xác thực, thỏa thuận này sẽ hiển thị là 'có hiệu lực' trong tab “Pháp lý” của bạn.

3.2. Ký Thỏa thuận cấp phép mới của bạn

Nếu bạn chưa ký Thỏa thuận cấp phép (phiên bản 2020), vui lòng yêu cầu và ký Thỏa thuận trên nền tảng RACP. Bạn có thể ký trực tiếp bằng ứng dụng kí điện tử (DocuSign) trên RACP, nếu quốc gia của bạn chấp thuận.

Vui lòng thực hiện các bước dưới đây:

1) Chọn “Không, tôi không có Thỏa thuận cấp phép hiện tại (phiên bản 2020)”.

2) Nhấp vào 'Tiếp tục'.

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

Trên màn hình 'Chọn ai sẽ là một phần của thỏa thuận pháp lý của bạn':

1) Bao gồm bất kỳ người/đơn vị được cấp phép phụ nào. Bản Thỏa thuận cấp phép của bạn sẽ bao gồm cả các đơn vị được cấp phép phụ mà bạn đã đăng kí. Nếu bạn không có người/đơn vị được cấp phép lại, hãy chuyển sang bước 2.

2) Lựa chọn ngôn ngữ sử dụng của Thỏa thuận cấp phép của bạn.

3) Nhấp vào 'Tiếp tục.

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

Để tiếp tục với chữ ký của mình, bạn có hai tùy chọn:

1) Ký Thỏa thuận cấp phép với ứng dụng DocuSign. Thực hiện theo các bước trong mục 3.2.1.

2) Ký Thỏa thuận cấp phép bằng chữ ký gốc. Thực hiện theo các bước trong mục 3.2.2.

Lưu ý: Nếu chữ ký điện tử không được phép sử dụng ở quốc gia của bạn, bạn sẽ thấy một hộp thông tin trong các trường chữ ký nhắc bạn in và ký tài liệu theo cách thủ công. Làm theo các bước trong mục 3.2.2 của bản hướng dẫn sử dụng này.
Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

3.2.1. Ký Thỏa thuận cấp phép mới của bạn với ứng dụng DocuSign

Để ký Thỏa thuận cấp phép của bạn với DocuSign, hãy làm theo các bước dưới đây:

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

 1. Chọn ngôn ngữ của ứng dụng DocuSign (Nhấp vào 'Thay đổi ngôn ngữ').
 2. Đánh dấu vào ô 'Tôi đồng ý sử dụng hồ sơ và chữ ký điện tử.' Sau đó, trên nút màu vàng 'Tiếp tục'.
 3. Đọc Bản thỏa thuận mẫu. Ở trang 2 của Thỏa thuận cấp phép, hãy chọn kiểu chữ ký của bạn, nhập tên đầy đủ, chức danh công việc và địa chỉ công ty.
 4. Lặp lại bước 3 cho khu vực cung cấp thông tin và chữ ký thứ hai bên dưới.
 5. Khi đã sẵn sàng, hãy hoàn tất quy trình ký bằng cách nhấp vào nút màu vàng 'Hoàn tất'.
 6. Gửi Thỏa thuận cấp phép đã ký: nhấp vào nút 'Gửi tới Rainforest Alliance'.

Graphical user interface, application Description automatically generated

Yêu cầu của bạn hiện ở trạng thái 'Đang chờ xem xét bởi Rainforest Alliance'.

Bộ phận liên quan của Rainforest Alliance sẽ xem xét yêu cầu của bạn. Bạn sẽ nhận được phản hồi qua email.

Khi Thỏa thuận cấp phép của bạn đã được Rainforest Alliance xác thực, thỏa thuận này sẽ hiển thị là 'có hiệu lực' trong tab “Pháp lý” của bạn.

3.2.2. Ký Thỏa thuận cấp phép mới của bạn bằng chữ ký gốc

Tùy chọn này cho phép bạn tải xuống, in và ký Thỏa thuận cấp phép bằng chữ ký gốc

Vui lòng thực hiện các bước dưới đây:

 1. Chọn ngôn ngữ của ứng dụng DocuSign (Nhấp vào 'Thay đổi ngôn ngữ').
 2. Đánh dấu vào ô 'Tôi đồng ý sử dụng hồ sơ và chữ ký điện tử.'
 3. Nhấp vào 'Thao tác khác' (1) và sau đó nhấp vào 'In & Ký' (2).

A screenshot of a computer Description automatically generated

 1. Trong cửa sổ bật lên, nhấp vào 'Tải xuống' để tạo tài liệu ở dạng PDF.
 2. In tài liệu và ký tên bằng chữ ký gốc. Trong cùng một cửa sổ bật lên, hãy nhấp vào 'Gửi lại tài liệu' để tải tài liệu đã ký lên. Nếu bạn đã đóng cửa sổ bật lên hoặc đã đăng xuất khỏi RACP, hãy quay lại tab Pháp lý và lặp lại bước 3 và 4 để quay lại tùy chọn 'Trả lại tài liệu'.
 3. Tải tệp của bạn lên và nhấp vào 'Hoàn tất'.
 4. Gửi Thỏa thuận cấp phép đã ký: nhấp vào nút 'Gửi tới Rainforest Alliance'.

Yêu cầu của bạn hiện ở trạng thái 'Đang chờ xem xét bởi Rainforest Alliance'.

Bộ phận liên quan của Rainforest Alliance sẽ xem xét yêu cầu của bạn. Bạn sẽ nhận được phản hồi qua email.

Khi Thỏa thuận cấp phép của bạn đã được Rainforest Alliance xác thực, thỏa thuận này sẽ hiển thị là 'có hiệu lực' trong tab “Pháp lý” của bạn.

Lưu ý: Vui lòng đảm bảo rằng bạn in và ký tên vào tài liệu với chữ ký gốc Chúng tôi không chấp nhận chữ ký được chụp lại qua định dạng ảnh (hoặc ảnh chụp màn hình), tên đã nhập hoặc chữ ký được vẽ bằng kỹ thuật số. Yêu cầu của bạn sẽ bị từ chối.

3.3. Hỏi đáp Thỏa thuận cấp phép

Thỏa thuận cấp phép là gì?

Đây là tài liệu hợp đồng được ký kết giữa Rainforest Alliance và tổ chức của bạn, trong đó nêu rõ các Điều khoản và Điều kiện của Rainforest Alliance và các nghĩa vụ phải tuân theo. 

Tại sao tôi cần ký Thỏa thuận cấp phép?

Việc ký Thỏa thuận pháp lý là bắt buộc để được cấp chứng nhận với Rainforest Alliance và sử dụng nhãn hiệu.

Tôi có thể bao gồm những thực thể nào với Thỏa thuận cấp phép của mình?

Thỏa thuận cấp phép có thể bao gồm nhiều thực thể được gọi là đơn vị được cấp phép phụ hoặc tổ chức con.

Ứng dụng DocuSign là gì?

Để ký Thỏa thuận cấp phép, chúng tôi sử dụng DocuSign cho quy trình chữ ký điện tử.

DocuSign cung cấp quy trình ký kết hợp đồng trực tuyến kỹ thuật số an toàn và ràng buộc về mặt pháp lý, thay thế việc xử lý hợp đồng giấy cho các quốc gia cụ thể nếu được phép.

DocuSign có được áp dụng cho tất cả các quốc gia không?

DocuSign không được áp dụng ở tất cả các quốc gia. Nếu chữ ký điện tử không được phép ở quốc gia của bạn, hãy làm theo hướng dẫn trong mục 3.2.2.

Trạng thái Thỏa thuận cấp phép của tôi là 'Đang chờ chữ ký tài khoản'. Nó có nghĩa là gì? 

Điều này có nghĩa là bạn đã bắt đầu yêu cầu của mình, nhưng bạn vẫn chưa gửi nó cho Rainforest Alliance. Thực hiện theo các bước trong mục 3.2. để gửi yêu cầu của bạn.

Tôi có thắc mắc về Thỏa thuận cấp phép của mình. Tôi có thể liên hệ với ai?

Liên hệ với nhóm Customer Success của chúng tôi qua email tại CustomerSuccess@ra.org hoặc truy cập trang Liên hệ với chúng tôi  .

Để được hỗ trợ kỹ thuật, hãy sử dụng trò chuyện trực tiếp của chúng tôi trên RACP.

4. Các mức xác minh đã nhận được: các bước tiếp theo

Nếu bạn nhận được mức xác minh A, điều này có nghĩa là bạn được miễn thanh tra đánh giá. Bạn cần tiến hành quy trình cấp chứng nhận để Rainforest Alliance phê duyệt và cấp Thư miễn thanh tra.

Thực hiện theo các bước đề cập dưới đây cho (các) địa điểm đã nhận được kết quả là:

- Cấp độ xác minh A: chuẩn bị cho Thư miễn thanh tra của bạn. Chuyển đến mục 4.1.

- Cấp độ xác minh từ B đến E: chuẩn bị cho cuộc thanh tra đánh giá của bạn. Chuyển đến mục 4.2.

4.1. Cấp độ xác minh A: chuẩn bị cho Giấy chứng nhận do Rainforest Alliance cấp

Nếu bạn nhận được mức xác minh A, điều này có nghĩa là bạn được miễn thanh tra đánh giá. Bạn cần tiến hành quy trình cấp chứng nhận để Rainforest Alliance phê duyệt và cấp chứng thư.

Hoàn thành các bước sau:

 • Tải xuống, hoàn thành và tải bản tự đánh giá của bạn lên hệ thống
 • Có Thỏa thuận cấp phép hiệu lực (phiên bản 2020).
 • Yêu cầu cấp chứng thư miễn thanh tra

Các bước này được giải thích chi tiết hơn bên dưới.

4.1.1. Tải xuống, hoàn thành và tải lên bản tự đánh giá của bạn

Để tải xuống bản tự đánh giá của bạn, hãy làm theo các bước sau:

- Chuyển đến tab 'Tổng quan về chứng nhận', nhấp vào nút 'Chi tiết' của giấy phép ở trạng thái Đang chờ xử lý.

- Nhấp vào tab 'Chuẩn bị giấy phép'.
- Trong phần 'tự đánh giá', nhấp vào 'Mở'.

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

- Tải bản tự đánh giá của bạn xuống. Tệp Excel này chứa các yêu cầu áp dụng cho tổ chức của bạn dựa trên thông tin được cung cấp trong quá trình đăng ký.

- Trong Excel, điền vào cột D với "tuân thủ" hoặc "không tuân thủ" và giải thích chi tiết trong cột E những phát hiện của bạn là gì và tổ chức của bạn tuân thủ từng yêu cầu như thế nào. Nếu bạn thấy chưa tuân thủ, vui lòng điền vào cột G - J giải thích các bước và biện pháp đã được thực hiện để giải quyết việc không tuân thủ này (NC).

- Khi đã sẵn sàng, bạn hãy tải bản tự đánh giá của mình lên ở phần tương tự này. Nhấp vào 'Tải tệp của bạn lên'.

Mẹo: Tham khảo tài liệu Hướng dẫn chung về Thực hiện Tiêu chuẩn Nông nghiệp Bền vững  để được trợ giúp giải thích và thực hiện các yêu cầu hiện hành của bạn.

4.1.2. Có Thỏa thuận cấp phép có hiệu lực (phiên bản 2020)

Đảm bảo có Thỏa thuận cấp phép có hiệu lực (phiên bản 2020) trên nền tảng Chứng nhận Rainforest Alliance (RACP).

Nếu công ty của bạn đã có Thỏa thuận cấp phép còn hiệu lực (phiên bản 2020), thì bạn có thể tải bản cấp phép này lên RACP. Nếu bạn chưa ký Thỏa thuận cấp phép (phiên bản 2020), bạn có thể yêu cầu và ký thỏa thuận này trên RACP.

Làm theo các bước để ký hoặc tải bản Thỏa thuận cấp phép (phiên bản 2020) lên trong chương 3 của hướng dẫn này.

4.1.3. Yêu cầu cấp chứng thư (miễn thanh tra và do RA cấp)

Chuyển đến 'Tổng quan về chứng nhận' của bạn. Trên giấy phép đang chờ xử lý của bạn, nhấp vào 'Chi tiết'.

Ở bên phải màn hình, bạn có thể thấy nút 'Yêu cầu cấp chứng thư'.

Sau khi tất cả thông tin bắt buộc đã được xem xét, Rainforest Alliance sẽ liên hệ với bạn để làm rõ thêm hoặc cấp Thư miễn thanh tra và giấy phép giao dịch mua bán cho bạn. 

Bạn sẽ nhận được email thông báo, ngay sau khi RA ban hành Thư miễn thanh tra cho đơn vị mình. 

Bạn có thể thấy và tải xuống chứng thư của mình ở  mục 'Tài liệu' trong tab 'Chuẩn bị giấy phép'.

Lưu ý: Chức năng 'Yêu cầu cấp chứng thư' chỉ hoạt động khi bạn đã hoàn tất các bước 4.1.1 và 4.1.2.

Cần thiết phải hoàn thành bước này để nhận được Thư miễn thanh tra và giấy phép giao dịch mua bán từ Rainforest Alliance. 

4.2. Cấp độ xác minh từ B đến E: chuẩn bị cho cuộc đánh giá của bạn

Nếu bạn nhận được mức xác minh từ B đến E, điều này có nghĩa là bạn cần phải thực hiện một cuộc thanh tra cấp chứng nhận. Bạn cần tiến hành quy trình thanh tra đánh giá để lấy Chứng thư thanh tra (do đơn vị thanh tra chứng nhận - CB cấp).

Để bắt đầu lập kế hoạch thanh tra, hãyhoàn thành các bước sau:

 • 4.2.1. Tải xuống, hoàn thành và tải lên bản tự đánh giá của bạn
 • 4.2.2. Điền vào Mẫu đơn cấp chứng nhận (CAF)
 • 4.2.3. Liên hệ với Tổ chức thanh tra và cấp chứng nhận (CB) được ủy quyền
 • 4.2.4. Có Thỏa thuận cấp phép có hiệu lực (phiên bản 2020)
 • 4.2.5. Xác nhận hợp đồng trong RACP (Bắt tay)

Các bước này được giải thích chi tiết hơn bên dưới.

4.2.1. Tải xuống, hoàn thành và tải lên bản tự đánh giá của bạn

Để tải xuống bản tự đánh giá của bạn, hãy làm theo các bước sau:

- Chuyển đến tab 'Tổng quan về chứng nhận', nhấp vào nút 'Chi tiết' của giấy phép ở trạng thái Đang chờ xử lý.

- Nhấp vào tab 'Chuẩn bị giấy phép'.
- Trong phần 'tự đánh giá', nhấp vào 'Mở'.

Graphical user interface, application Description automatically generated

- Tải bản tự đánh giá của bạn xuống. Tệp Excel này chứa các yêu cầu áp dụng cho tổ chức của bạn dựa trên thông tin được cung cấp trong quá trình đăng ký.

- Trong Excel, điền vào cột D với "tuân thủ" hoặc "không tuân thủ" và giải thích chi tiết trong cột E những phát hiện của bạn là gì và tổ chức của bạn tuân thủ từng yêu cầu như thế nào. Nếu bạn thấy chưa tuân thủ, vui lòng điền vào cột G - J giải thích các bước và biện pháp đã được thực hiện để giải quyết việc không tuân thủ này (NC).

- Khi đã sẵn sàng, hãy tải bản tự đánh giá của bạn lên ngay tại phần này. Nhấp vào 'Tải tệp của bạn lên'.

Lưu ý: Tải bản tự đánh giá của bạn xuống sau khi bạn đã nhận được các mức xác minh của mình. Một số thông tin có thể thay đổi trong phạm vi của bạn, điều này có thể ảnh hưởng đến danh mục các yêu cầu của bạn.

Mẹo: Tham khảo tài liệu Hướng dẫn chung về Thực hiện Tiêu chuẩn Nông nghiệp Bền vững  để được trợ giúp giải thích và thực hiện các yêu cầu hiện hành của bạn.

4.2.2. Điền vào CAF

Mẫu đơn đăng ký chứng nhận (CAF) là tài liệu bắt buộc mà Đơn vị sở hữu chứng nhận và Tổ chức chứng nhận phải điền trong Quy trình chứng nhận.

Tải phiên bản CAF mới nhất của bạn xuống tại RACP (trong phần Tổ chức thanh tra chứng nhận) hoặc trên trang web của Rainforest Alliance  tại đây.

Đảm bảo rằng bạn sử dụng đúng tài liệu có tên Chuỗi cung ứng.

Điền vào tab màu đỏ 1. Đơn đăng ký.

Graphical user interface, application, Teams Description automatically generated

4.2.3. Liên hệ với Tổ chức thanh tra và cấp chứng nhận (CB) được ủy quyền

Bạn cũng cần ký thỏa thuận chứng nhận với CB đã chọn. Bạn có thể tìm thấy danh sách các CB được ủy quyền tại đây và yêu cầu báo giá.

Vui lòng gửi tài liệu sau cho CB của bạn:

Mẫu Đăng ký cấp chứng nhận

- Bản tự đánh giá đã điền thông tin theo như hướng dẫn.

- Email về kết quả cấp độ xác minh mà bạn đã nhận được từ Rainforest Alliance

Lưu ý: xin lưu ý bạn cần gửi bản sao (1) kế hoạch quản lý và (2) Bản tự đánh giá đã hoàn chỉnh cho đơn vị CB mà bạn đã chọn ít nhất bốn tuần trước ngày đầu tiên của cuộc đánh giá đã lên kế hoạch.

4.2.4. Có Thỏa thuận cấp phép có hiệu lực (phiên bản 2020)

Lưu ý bạn cũng cần có bản Thỏa thuận cấp phép có hiệu lực (phiên bản 2020) trên nền tảng quản lý Chứng nhận Rainforest Alliance (RACP).

Nếu công ty của bạn đã có Thỏa thuận cấp phép còn hiệu lực (phiên bản 2020), thì bạn có thể tải bản cấp phép này lên RACP. Nếu bạn chưa ký Thỏa thuận cấp phép (phiên bản 2020), bạn có thể yêu cầu và ký thỏa thuận này trên RACP.

Làm theo các bước để ký hoặc tải bản Thỏa thuận cấp phép (phiên bản 2020) lên trong chương 3 của hướng dẫn này.

4.2.5. Xác nhận hợp đồng trong RACP (Bắt tay)

Sau khi bạn đã ký thỏa thuận chứng nhận với CB của mình, bạn cần xác nhận điều này trong RACP. Bước này sẽ cung cấp cho CB quyền truy cập vào các thông tin cần thiết trong hồ sơ của bạn.

Có hai cách để làm điều này, như minh họa dưới đây.

Gửi yêu cầu đến CB của bạn

Để gửi yêu cầu đến đơn vị CB của mình, bạn hãy làm theo các bước sau:

- Chuyển đến tab 'Tổng quan về chứng nhận', nhấp vào nút 'Chi tiết' của giấy phép ở trạng thái Đang chờ xử lý .

- Nhấp vào tab 'Chuẩn bị giấy phép' của bạn;

- Trong phần 'Tổ chức chứng nhận của bạn', nhấp vào 'Mở'.

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

- Danh sách các Tổ chức chứng nhận được ủy quyền sẽ xuất hiện. Nhấp vào 'Xác nhận hợp đồng' bên cạnh tên của CB mà bạn đã ký hợp đồng.

Graphical user interface, application Description automatically generated

- CB sẽ tiếp nhận yêu cầu của bạn. Cho tới khi được xác nhận, trạng thái yêu cầu của bạn sẽ là Đang chờ phản hồi.

- Khi CB của bạn chấp nhận yêu cầu của bạn, hợp đồng của bạn với CB của bạn được ký chính thức trong RACP.

Graphical user interface, text, application, chat or text message Description automatically generated

Nhận yêu cầu từ CB của bạn.

Nếu CB của bạn đã gửi cho bạn yêu cầu hợp đồng, hãy làm theo các bước sau:

- Chuyển đến tab 'Tổng quan về chứng nhận', nhấp vào nút 'Chi tiết' của giấy phép ở trạng thái Đang chờ xử lý .

- Chuyển đến tab Chuẩn bị giấy phép của bạn.

- Trong phần 'Tổ chức chứng nhận của bạn', nhấp vào nút 'Mở'.

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

- Bạn sẽ thấy một lời mời từ CB của bạn. Nhấp vào nút màu xanh lá cây 'Xem lời mời'.

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

- Trong bảng điều khiển ở phía bên tay phải, nhấp vào 'Có, chúng tôi đã ký hợp đồng', sau đó nhấp vào 'Chấp nhận lời mời'.

- Hợp đồng của bạn với CB của bạn hiện đã chính thức được ký kết trong RACP.

Graphical user interface, text, application, chat or text message Description automatically generated

4.3. Hỏi đáp Cấp độ xác minh

Cấp độ xác minh là gì? 

Cấp độ xác minh là kết quả của Đánh giá rủi ro chuỗi cung ứng (SCRA) và xác định tần suất cũng như cường độ xác minh cần thiết để đánh giá đúng rủi ro liên quan đến (các) địa điểm thực hiện mà bạn đã đăng kí. Các cấp độ xác minh của bạn sẽ cho biết địa điểm thực hiện nào trong hồ sơ của bạn cần được thannh tra đánh giá, quá trình thanh tra đó sẽ được thực hiện như thế nào và/hoặc có địa điểm nào trong hồ sơ chứng nhận của đủ điều kiện để nhận chứng thư miễn thanh tra từ Rainforest Alliance, mà không yêu cầu tiến hành cuộc thanh tra với đơn vị CB.

Khi nào tôi sẽ nhận được cấp độ xác minh của mình?

Sau khi bạn đã tính toán các cấp độ xác minh của mình, Rainforest Alliance sẽ rà soát nội dung gửi của bạn trong vòng 3 tuần.

Tại sao một số địa điểm thực hiện của tôi được miễn thanh tra và một số địa điểm thực hiện lại yêu cầu cuộc thanh tra cấp chứng nhận?

Thay vì sử dụng cách tiếp cận chung chung để cấp chứng nhận, thì Rainforest Alliance áp dụng cách tiếp cận dựa trên rủi ro để thực hiện quy trình quản lý và đảm bảo chứng nhận hiệu quả hơn. Mỗi địa điểm thực hiện trong hồ sơ chứng nhận của bạn đều được rà soát đánh giá dựa trên các hoạt động diễn ra tại địa điểm đó. Điều này cho phép chúng tôi xác định chính xác nơi rủi ro nằm trong chuỗi cung ứng của bạn và tránh yêu cầu các đợt thanh tra đánh giá quá mức khi không cần thiết.

Tôi đã nhận được cấp độ B-E, kế hoạch thanh tra của tôi được thực hiện như thế nào?

Phần tổng quan bên dưới đưa ra dấu hiệu về kế hoạch thanh tra của bạn tùy thuộc vào cấp độ xác minh mà bạn nhận được.
Table Description automatically generated

Trước đây, tôi chưa bao giờ được thanh tra đánh giá ở các chương trình chứng nhận trước đây (UTZ và RA cũ) và hiện tại tôi được yêu cầu phải thực hiện thanh tra cấp chứng nhận, tại sao lại vậy?

Chương trình Chứng nhận Rainforest Alliance mới toàn diện hơn chương trình chứng nhận trước đây và thông thường các cấp độ xác minh của đơn vị sở hữu cấp chứng nhận có thể thay đổi. Một số yếu tố được xem xét khi xác định mức độ xác minh, chẳng hạn như địa điểm thực hiện được đặt ở đâu, khối lượng sản phẩm theo cây trồng được xử lý chế biến tại mỗi địa điểm, hoạt động được thực hiện tại địa điểm đó, liệu chỉ có duy nhất sản phẩm chứng nhận Rainforest Alliance được xử lý hay không, liệu địa điểm thực hiện đó có phải là người mua đầu tiên hay không, v.v. Quản lý đảm bảo chứng nhận của chương trình tăng lên có thể dẫn đến cấp độ xác minh cao hơn.

Tôi đã nhầm lẫn thông tin mà tôi đã cung cấp cho phạm vi chứng nhận/ các địa điểm thực hiện của mình nhưng tôi không thể thực hiện bất kỳ thay đổi nào nữa. Làm thế nào tôi có thể cập nhật thông tin này?

Sau khi bạn nhấp vào "Tính toán các mức xác minh của tôi" hoặc đã nhận được mức xác minh cho các địa điểm thực hiện của mình, bạn không thể thực hiện bất kỳ thay đổi nào nữa. Nếu bạn cần thực hiện bất kỳ thay đổi nào, vui lòng liên hệ với thông tin cần điều chỉnh về địa chỉ customersuccess@ra.org.

Xin lưu ý rằng những thay đổi đó có thể dẫn đến một cấp độ xác minh khác.

Nếu bạn muốn bổ sùng thêm một cơ sở thực hiện nữa vào phạm vi chứng nhận của mình, bạn hoàn toàn có thể làm bằng cách nhấp vào "Thêm địa điểm", điền tất cả thông tin theo yêu cầu, xác nhận lại phạm vi của bạn và nhấp lại vào "Tính toán các mức xác minh của tôi" để nhận được cấp độ xác minh cho địa điểm bổ sung này.

Tôi không thể tìm thấy câu hỏi của mình trong mục Câu hỏi thường gặp này. Tôi có thể làm gì?

Hãy xem Câu hỏi thường gặp trên trang web của chúng tôi Làm thế nào để được cấp chứng nhận chuỗi cung ứng: Hướng dẫn cho các công ty.

Liên hệ với Bộ phận Customer Success của chúng tôi qua email tại CustomerSuccess@ra.org hoặc truy cập trang Liên hệ với chúng tôi.

5. Gia hạn Giấy chứng nhận/Giấy phép của bạn

Bạn nhận được thông báo 6 tháng trước khi giấy phép của bạn hết hạn. Điều này có nghĩa là bạn cần đảm bảo rằng chứng nhận và / hoặc giấy phép của bạn được gia hạn trước khi hết hạn.

Dưới đây, bạn có thể tìm thấy các bước chính cần thực hiện trong RACP để gia hạn chứng nhận của mình.

5.1. Cập nhật và xác nhận phạm vi của bạn

Đăng nhập vào tài khoản của bạn tại liên kết này với tên người dùng và mật khẩu của bạn.

Một thông báo bật lên sẽ xuất hiện 6 tháng trước khi giấy phép hiện tại của bạn hết hạn. Nhấp vào để bắt đầu qui trình gia hạn chứng nhận của bạn.

Graphical user interface Description automatically generated

Lưu ý:

1. Nếu bạn nhấp vào nút Không bạn sẽ có thể gia hạn chứng nhận của mình ở giai đoạn sau bằng cách nhấp vào nút 'Tổng quan về chứng nhận' và vào nút 'Hiệu chỉnh' trên giấy phép ở trạng thái đang ch x lý.

2. Nếu bạn không thấy thông báo bật lên, điều này có nghĩa là bạn đã có phạm vi chứng nhận mới cho giấy phép đang chờ tiếp tục xử lý trong "Tổng quan về chứng nhận".

Phạm vi chứng nhận của bạn được sao chép từ phạm vi chứng nhận trước đó của bạn, vì vậy bạn không cần phải nhập lại tất cả thông tin. Nhấp vào tab 'Tổng quan về chứng chỉ'.

Ở mục giấy phép, xem phần “trạng thái” đang chờ xử lý, hãy nhấp vào 'Chi tiết' để chuyển đến phần 'Phạm vi chứng nhận' của bạn.

Graphical user interface, text Description automatically generated

Bạn có thể thấy các thông tin của (các) địa điểm thực hiện trong giấy phép trước đây được sao lưu/copy sang mục phạm vi chứng nhận của bạn.

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

cần lưu ý xác minh thông tin hiện có về (các) cơ sở/địa điểm của bạn và cập nhật thông tin đó nếu được yêu cầu (ví dụ: thông tin mới về cây trồng mới, trang trại, cơ sở, hoạt động, mức độ truy nguyên v.v. mà bạn muốn bổ sung) bằng cách nhấp vào nút 'Chỉnh sửa' ở phía bên phải của địa điểm thực hiện đó.

Làm theo hướng dẫn trong chương 2 của sách hướng dẫn sử dụng này để được chỉ dẫn.

Khi đã sẵn sàng, hãy xác nhận phạm vi chứng nhận của bạn bằng cách nhấp vào 'Xác nhận phạm vi và xem các yêu cầu' trong 'Phạm vi chứng nhận' của bạn.

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

Điều này sẽ tạo ra các yêu cầu có thể phù hợp với tổ chức của bạn, dựa trên thông tin có trong hồ sơ.

Trong phần Yêu cầu, bạn có thể xem lại và tải xuống tệp Excel với tất cả các yêu cầu phù hợp của mình. Sau khi hoàn tất, hãy nhấp vào nút 'Quay lại'.

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

5.2. Tính toán các mức xác minh của bạn

Quay lại phần 'Phạm vi chứng nhận' của bạn và nhấp vào nút màu lá nhạt 'Ctính các mức xác minh của tôi'. Đây là bước bắt buộc để đảm bảo Rainforest Alliance nhận được yêu cầu tính toán mức xác minh (rủi ro) của bạn, để bạn có thể tiến hành qui trình cấp chứng nhận lại.

A picture containing graphical user interface Description automatically generated

Đọc thông tin trong bảng 'Bắt đầu xác minh', làm theo hướng dẫn rồi nhấp vào 'Gửi'.

Bộ phận quản lý chứng nhận của Rainforest Alliance sẽ rà soát hồ sơ của bạn trong vòng 3 tuần. Bạn sẽ nhận được kết quả của mình qua email.

5.3. Các mức xác minh đã nhận được: các bước tiếp theo

Dựa trên kết quả bạn nhận được qua email về cấp độ xác minh của mình, bạn cần chuẩn bị cho giấy phép/thư miễn thanh tra,hoặc cho cuộc thanh tra cấp chứng nhận của mình.

Để gia hạn giấy phép/chứng nhận từ RA (Endorsement) của mình,bạn hãy làm theo các bước trong mục 4.1.

Để gia hạn giấy phép/chứng nhận đánh giá từ đơn vị CB của bạn, hãy làm theo các bước trong mục 4.2.

5.4. Hỏi đáp Gia hạn chứng nhận

Tôi đang gia hạn giấy phép của mình. Tại sao tôi cần chọn giấy phép đang chờ xử lý?

(Các) giấy phép lần đầu bao gồm tất cả thông tin (phạm vi chứng nhận, thông tin chuẩn bị đánh giá, v.v.) như trong chứng nhận trước đấy của bạn. Giấy phép đang chờ xử lý là dành cho chu kỳ chứng nhận mới dành cho các CH chuỗi cung ứng, và là nơi bạn có thể chỉnh sửa thông tin.

Tôi cần trợ giúp về quy trình cấp chứng nhận của mình. Tôi có thể liên hệ với ai?

Liên hệ với nhóm Customer Success của chúng tôi qua email tại CustomerSuccess@ra.org hoặc truy cập trang Liên hệ với chúng tôi  .

Để được hỗ trợ kỹ thuật, hãy sử dụng trò chuyện trực tiếp của chúng tôi trên RACP.

6. Tổ chức: Người dùng & Liên hệ

Trong chương này, bạn có thể tìm thấy các hướng dẫn về làm thế nào để thêm mới, chỉnh sửa và xóa (các) người dùng và thông tin liên lạc trong tài khoản RACP của mình.

6.1. Người dùng

Trong tab Tổ chức, nhấp vào Người dùng để xem, chỉnh sửa hoặc thêm người dùng mới.

Mỗi người dùng có thể được chỉ định các vai trò khác nhau, dựa trên các hoạt động và trách nhiệm của họ trên RACP.

Vai trò

Các chức năng sẵn có trong RACP

Administrator (Quản Trị Viên) 

Có thể thêm người dùng, thay đổi vai trò người dùng, thay đổi thông tin, liên hệ với các CB hoặc Thành Viên và tải lên hoặc điền thông tin được yêu cầu

Finance (Tài Chính) 

Có thể thay đổi thông tin tài chính và xem thông tin trang trại và cơ sở

User (Người Dùng) 

Có thể thay đổi thông tin, liên hệ với CB hoặc Thành viên, tải lên hoặc điền thông tin cần thiết

Theo mặc định, người đăng ký tài khoản sẽ được chỉ định cả ba vai trò (Tài chính, Quản trị viên, Người dùng).

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

Bên cạnh các vai trò người dùng đã được đề cập ở trên, người dùng làm việc với Yêu cầu duyệt các công bố sản phẩm chứng nhận có thể đảm nhận một trong những vai trò sau đây: 

Vai trò yêu cầu công bố sản phẩm chứng nhận

Các chức năng khả dụng trong tài khoản yêu cầu công bố sản phẩm chứng nhận

Admin (Quản trị viên) 

Có thể thêm người dùng, thay đổi vai trò của người dùng, thiết lập ủy nhiệm, gửi yêu cầu duyệt công bố sản phẩm chứng nhận, thêm/cập nhật thông tin (ví dụ: các thương hiệu sản phẩm, sản phẩm, đơn vị sản xuất chế biến, mẫu, v.v.) trong tài khoản yêu cầu công bố sản phẩm chứng nhận

User (Người Dùng) 

Có thể thiết lập ủy nhiệm, gửi yêu cầu duyệt công bố sản phẩm chứng nhận, thêm/cập nhật thông tin (ví dụ: các thương hiệu sản phẩm, sản phẩm, đơn vị sản xuất chế biến, mẫu, v.v.) trong tài khoản yêu cầu công bố sản phẩm chứng nhận

Read-only (Chỉ đọc)

Chỉ có thể xem thông tin người dùng, ủy nhiệm và các thông tin khác (ví dụ: yêu cầu duyệt, các thương hiệu sản phẩm, sản phẩm, đơn vị sản xuất chế biến, mẫu yêu cầu, v.v.) trong tài khoản yêu cầu công bố sản phẩm chứng nhận

6.1.1. Thêm người dùng mới

Để thêm người dùng mới, hãy nhấp vào 'Người dùng' và sử dụng nút 'Thêm người dùng mới'. Hoàn thành biểu mẫu, bao gồm (các) vai trò được chỉ định như đã giải thích ở trên. Người dùng mới sẽ có vai trò cơ bản là “User” (Người dùng) theo mặc định.

Lưu ý: Khi tạo người dùng mới, chúng tôi đề nghị bạn nên sử dụng địa chỉ email của người dùng làm tên người dùng.

6.1.2. Chỉnh sửa người dùng

Quản trị viên có thể chỉnh sửa thông tin của người dùng, chẳng hạn như tên, họ, địa chỉ email và vai trò. Để làm như vậy, hãy nhấp vào người dùng và cập nhật thông tin cần thiết.

Có thể có nhiều người dùng giữ vai trò ‘Finance’ (Tài Chính) và ‘Administrator’ (Quản Trị Viên).

Nếu có, với tư cách là Quản trị viên, bạn có thể xóa vai trò Tài chính của mình bằng cách nhấp vào tên của bạn và hủy kích hoạt tại ô tương ứng sau khi gán vai trò Tài chính cho một người dùng khác.

Lưu ý: Trong mỗi tài khoản, phải luôn có ít nhất một người dùng có vai trò Quản trị viên. Để xóa vai trò quản trị viên của bạn, trước tiên hãy gán vai trò này cho người dùng khác, sau đó bỏ chọn vai trò khỏi tên người dùng của bạn.

6.1.3. Xóa người dùng

Để xóa người dùng, hãy nhấp vào tên của người dùng và sau đó nhấp vào nút 'Xóa'. Trong cửa sổ bật lên, nhấp vào 'Xác nhận'.

6.2. Liên hệ

Trong tab Tổ chức, nhấp vào 'Danh bạ' để xem, chỉnh sửa hoặc thêm địa chỉ liên hệ mới.

Một nhân viên đã đăng ký là Người dùng cũng tự động được liệt kê là Người liên hệ.

Khi bạn thêm nhân viên làm Liên hệ, điều này cho biết trách nhiệm của họ trong tổ chức của bạn, có thể liên quan đến Rainforest Alliance hoặc Tổ chức Chứng nhận và không tự động gán cho họ vai trò người dùng trong RACP.

Lưu ý: chỉ có quản trị viên mới có thể thêm và chỉnh sửa thông tin liên lạc.

6.2.1. Thêm liên hệ mới

Để thêm liên hệ mới, hãy nhấp vào 'Thêm liên hệ mới'. Điền vào biểu mẫu với các thông tin cần thiết và lưu liên hệ.

Nhấp lại vào tên của liên hệ mới được tạo và sau đó chuyển đến phần 'Loại liên hệ'. Tại đây bạn có thể chỉ định loại liên hệ của họ (Quản trị viên, Thanh toán) cho tổ chức và từng cơ sở / nhà thầu phụ mà bạn đã đăng ký.

Graphical user interface, application Description automatically generated

6.2.2. Xóa liên hệ

Để xóa một liên hệ, hãy nhấp vào liên hệ bạn muốn xóa. Một bảng điều khiển sẽ mở ra, nhấp vào nút màu đỏ 'Xóa liên hệ'.

A picture containing graphical user interface Description automatically generated

Xác nhận cửa sổ bật lên bằng cách nhấp vào 'Xóa' và liên hệ sẽ bị xóa khỏi tài khoản của bạn.

6.3. Người dùng trong nhiều tài khoản

Một người dùng có thể hoạt động trong nhiều tài khoản. Để giữ một tên người dùng cho tất cả các tài khoản, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng cùng một địa chỉ email (và tên người dùng) khi thực hiện quy trình đăng ký cho tất cả Chủ sở hữu chứng chỉ mà bạn cần truy cập trong RACP.

Khi truy cập RACP bằng tên người dùng của bạn được liên kết với nhiều tài khoản, bạn có thể chọn tổ chức bạn muốn đăng nhập.

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated 

Nếu bạn đã đăng nhập, bạn có thể chuyển sang tài khoản khác. Chuyển đến tab Bảng điều khiển của bạn và nhấp vào văn bản màu cam (-> Nhấp vào đây để thay đổi) ở góc trên cùng bên phải.

7. Finance (Tài Chính)

Để truy cập thông tin Tài chính của bạn, hãy nhấp vào tab 'Tài chính' trên RACP.

Trong tab Tài chính, bạn có thể thấy:

Table Description automatically generated with medium confidence

 • Phí: trong phần này, bạn có thể tìm thấy thông tin tổng quan về phí Bản quyền/phí chương trình mà bạn cần phải trả.
 • Hóa đơn: trong phần này, bạn có thể tìm thấy thông tin tổng quan về tất cả các khoản phí Bản quyền (đã thanh toán và chưa thanh toán).
 • Ủy quyền thanh toán phí: trong phần này, bạn có thể thiết lập việc ủy quyền thanh toán phí bản quyền. Mới chỉ áp dụng cho cà phê. Xem mục 7.1. bên dưới để biết thêm thông tin.

7.1 Ủy quyền thanh toán phí (chỉ dành cho cà phê)

Nền tảng quản lý Chứng nhận Rainforest Alliance (RACP) cho phép các công ty ủy quyền thanh toán hóa đơn trả tiền bản quyền hộ sang cho các nhà cung cấp, người mua hoặc công ty đã đăng ký trong chuỗi cung ứng. Xem thêm thông tin về phí bản quyền/chương trình ở đây.

Các hướng dẫn bên dưới sẽ hướng dẫn bạn quy trình ủy quyền thanh toán hóa đơn thu phí trên RACP.

7.1.1. Các loại hình thức ủy quyền thanh toán hóa đơn thu phí

Tùy chọn về ủy quyền thanh toán phí 

Định nghĩa

Ví dụ

Ủy quyền thanh toán phí cho người bán

Phí bản quyền sẽ do nhà cung cấp đó thanh toán. Tùy chọn này chỉ có thể áp dụng đối với các đơn vị sở hữu chứng nhận đã thực hiện xác nhận các giao dịch mua bán với nhau trên hệ thống quản lý truy nguyên MultiTrace.

Công ty B thiết lập việc ủy quyền thanh toán phí cho người bán là Công ty A trên RACP.

Phải có giao dịch phát sinh giữa Công ty A với Công ty B.

Công ty B thuộc đối tượng phải trả phí bản quyền. Sau khi việc ủy quyền thanh toán phí cho người bán được kích hoạt, thì hóa đơn tính phí bản quyền cho giao dịch đó được chuyển về cho Công ty A thanh toán.

Ủy quyền thanh toán phí cho người mua

Phí bản quyền được ủy quyền cho người mua cho khối lượng đã được tính phí.

Phải có giao dịch phát sinh (giao dịch 1) giữa Công ty A và Công ty B và Công ty B là người trả phí bản quyền.

Công ty B thiết lập quyền chọn ủy quyền thanh toán phí cho người mua trên RACP cho Công ty C.

Phái có giao dịch phát sinh (giao dịch 2) giữa Công ty B và Công ty C.

Tiền bản quyền liên quan đến Giao dịch 1 được ủy quyền từ Công ty B sang cho Công ty C thanh toán.

Ủy quyền thanh toán phí toàn bộ

Toàn bộ phí bản quyền được lập hóa đơn cho một chu kỳ thanh toán có thể được ủy quyền cho bất kỳ thành viên được cấp phép nào được liệt kê trên hệ thống RACP.

Có ba giao dịch phát sinh giữa Công ty A với Công ty B. Công ty B là người trả tiền bản quyền cho cả ba giao dịch đó.

Công ty B thiết lập quyền chọn ủy quyền thanh toán phí toàn bộ cho Công ty C trên RACP.

Tiền bản quyền liên quan đến tất cả các giao dịch trên được ủy quyền từ Công ty B sang cho Công ty C thanh toán.

7.1.2. Các yêu cầu về ủy quyền thanh toán phí

Để truy cập vào chức năng “Ủy quyền thanh toán phí”, hãy đăng nhập vào tài khoản RACP của bạn và chuyển đến tab 'Tài chính'.

Chuyển đến tab 'Ủy quyền thanh toán phí'. Ở đây bạn sẽ thấy hai phần:

 • Các yêu cầu phát sinh: Hiển thị các ủy quyền thanh toán phí cho những hóa đơn phải trả trong kỳ hoặc những hóa đơn còn nợ chưa thanh toán trên Tài khoản đó. Mục thông tin này chỉ dành cho những tài khoản nào đã xác lập đồng ý việc ủy quyền thanh toán phí với tài khoản khác.
 • Các yêu cầu nhận được: Hiển thị các yêu cầu nhận được về ủy quyền thanh toán phí cho hóa đơn phát sinh trong kỳ hoặc hóa đơn nợ chưa thanh toán mà tài khoản được ủy quyền cần xác nhận. Phần này chỉ dành cho các tài khoản đã nhận được thỏa thuận ủy quyền thanh toán phí từ một tài khoản khác.
Thiết lập một ủy quyền thanh toán phí mới
 1. Đi tới mục “Yêu cầu phát sinh”
 2. Nhấp vào nút Đang chờ xử lý .
 3. Nhấp vào nút Yêu cầu mới về ủy quyền thanh toán phí.

Để thêm Thỏa thuận ủy quyền thanh toán phí, hãy điền vào các chi tiết bắt buộc (dấu hoa thị màu đỏ) trong cửa sổ bật lên:

Graphical user interface, application Description automatically generated

Sau khi Thỏa thuận ủy quyền thanh toán phí được thêm vào, những CH đã nhận được yêu cầu ủy quyền thanh toán phí cần xác nhận quy trình. Thỏa thuận sẽ hiển thị trong phần 'ủy quyền thanh toán phí'. Trong phần 'các yêu cầu phát sinh', bạn sẽ thấy yêu cầu Đang chờ xử lý cho đến khi bên kia xác nhận yêu cầu đó.

Rút lại một yêu cầu đang chờ xử lý
 1. Đi tới mục “Yêu cầu phát sinh”
 2. Nhấp vào nút Đang chờ xử lý .
 3. Nhấp vào nút Rút lại/hủy .

Chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu đang chờ xử lý
 1. Chuyển đến Yêu cầu đã nhận.
 2. Nhấp vào nút Đang chờ xử lý .
 3. Nhấp vào nút Chấp nhận/Từ chối .

Graphical user interface, website Description automatically generated

Thu hồi một yêu cầu được chấp nhận
 1. Đi tới mục “Yêu cầu phát sinh”
 2. Nhấp vào nút Hiệu lực.
 3. Nhấp vào nút Thu hồi .

Graphical user interface Description automatically generated

7.2. xuất hóa đơn thu phí

Hệ thống RACP tính toán số tiền bản quyền áp dụng trong chu kỳ thanh toán đó (ví dụ: hàng tháng đối với tiền bản quyền cà phê) và lập hóa đơn tương ứng vào cuối kỳ phát sinh.

Khi một tài khoản đã chọn bất kỳ loại hình ủy quyền thanh toán phí trên RACP, các dòng Hóa đơn được ghi nợ và sau đó được ghi có tương ứng.

7.3. Hỏi đáp Finance (Tài Chính)

Tại sao tôi không thấy tab Tài chính trong tài khoản RACP của mình?

Tab Tài chính sẽ hiển thị trong tài khoản RACP của bạn sau khi giấy phép đầu tiên của bạn được kích hoạt.

Tôi có thể lùi ngày vào Thỏa thuận chuyển nhượng lại hóa đơn không?

Thỏa thuận chỉ có thể được bắt đầu từ ngày hiện tại và không thể lùi ngày.

Đối với quyền chọn ủy quyền thanh toán phí cho người mua, Bên được ủy quyền có thể là bất kỳ thành viên nào trong Chuỗi không?

Không được, vì chỉ Bên được ủy quyền mới có thể là Người mua mua hàng trực tiếp từ tài khoản phải trả phí bản quyền cà phê.

Việc ủy quyền thanh toán phí có hiệu lực trong bao lâu?

Việc ủy quyền thanh toán phí có hiệu lực cho đến khi Thỏa thuận được rút lại, thu hồi hoặc đến ngày kết thúc.

Tôi có cần phải được cấp phép để có thể nhận hóa đơn ủy quyền cho tôi thanh toán không?

Có, tab tài chính không hiển thị với người dùng cho đến khi họ được cấp phép trên hệ thống và không thể chấp nhận ủy quyền thanh toán phí cho đến thời điểm đó.

Tôi có thể ủy quyền thanh toán phí cho hóa đơn từ tài khoản cũ (ME01_0000) sang tài khoản RACP (RA_000000000) không?

Không, việc chỉ định lại chỉ có thể áp dụng giữa các tài khoản RACP trên tab Tài chính của RACP.

Có thể ủy quyền thanh toán phí cho chè hoặc các loại cây trồng khác không?

Hiện tại trên RACP, chức năng này mới chỉ có áp dụng đối với cây cà phê.

Tôi có một hóa đơn theo hình thức ủy quyền thanh toán phí Tôi có thể xem giao dịch ở đâu? 

Bạn có thể xem ID giao dịch và chi tiết trong tab Hóa đơn.

Tại sao tôi thấy các số âm và dương trong dòng phí Phí bản quyền có cùng số giao dịch?

Ban đầu, bạn (Công ty A) chịu trách nhiệm thanh toán phí bản quyền và đã được ủy quyền thanh toán phí cho Công ty B. Vì lý do này, trong Dòng phí, bạn có thể thấy dòng ghi nợ và ghi có. Theo đó, một dòng ghi nợ sẽ được tạo cho thành viên được ủy quyền trả phí (Công ty B) trong tài khoản của họ.

Tôi cần trợ giúp về quy trình ủy quyền thanh toán phí hoặc các hóa đơn của mình. Tôi có thể liên hệ với ai?

Liên hệ với nhóm Customer Success của chúng tôi qua email tại CustomerSuccess@ra.org hoặc truy cập trang Liên hệ với chúng tôi  .

Để được hỗ trợ kỹ thuật, hãy sử dụng trò chuyện trực tiếp của chúng tôi trên RACP.

8. Danh mục một số thuật ngữ

Dưới đây là Bảng liệt kê các thuật ngữ và từ viết tắt được sử dụng nhiều nhất và mang tính đặc thù khi sử dụng hệ thống RACP. Bạn cần phải nắm rõ những thuật ngữ/từ viết tắt này để hoàn tất quá trình đăng ký của đơn vị mình một cách chính xác.

Xem thêm bảng thuật ngữ trực tuyến của chúng tôi, để nhận được giải thích về thuật ngữ mà bạn sẽ tìm thấy trong các tài liệu và công cụ của Chương trình Chứng nhận Rainforest Alliance 2020.

Thuật ngữ
Định nghĩa

Vị trí quản lý chính (CML)

Địa điểm diễn ra hầu hết các hoạt động quản lý. Điều này bao gồm việc quản lý các quy trình và thủ tục cần thiết để trở thành và duy trì chứng nhận.

Phạm Vi Chứng Nhận

Một số các hoạt động, quy trình, tác nhân và sản phẩm được đề cập trong chứng nhận của một đơn vị sở hữu chứng nhận.

Hồ sơ Chứng nhận

Trang trong RACP để Đơn vị Sở hữu Chứng nhận có thể gửi thông tin về “phạm vi chứng nhận” của họ.

Quy mô nhiều nhà máy/nhà kho

Đơn vị/nhà cung ứng sản phẩm không có trang trại trong phạm vi chứng nhận của Rainforest Alliance của mình và có vị trí trung tâm được xác định, cũng chính là địa điểm hoạt động của hai hoặc nhiều cơ sở.

SCRA

Như một phần của hệ thống quản lý đảm bảo chứng nhận, các dữ liệu thu thập được qua phần Đánh Giá Rủi Ro Chuỗi Cung Ứng (SCRA) trên cơ sở thông tin nhập liệu từ quá trình đăng kí và hoàn thiện hồ sơ chứng nhận. Là một phần trong hệ thống đảm bảo, dữ liệu được thu thập thông qua SCRA sẽ được đưa vào quy trình đăng ký và hoàn tất hồ sơ.

Cơ Sở/Đơn vị

Thực thể riêng biệt về mặt địa lý thuộc đơn vị sở hữu chứng nhận (trang trại hoặc đơn vị/nhà cung ứng sản phẩm) nơi một số và loại hoạt động cụ thể được tiến hành.

Đơn vị/nhà thầu phụ

Tổ chức hoặc cá nhân ký hợp đồng để thực hiện một hoặc nhiều hoạt động cụ thể với các sản phẩm được chứng nhận, ví dụ chế biến, lưu kho, đóng gói và/hoặc dán nhãn sản phẩm.

Đơn vị được cấp phép phụ

Một Thỏa thuận pháp lý có thể bao gồm nhiều chủ thể được gọi là đơn vị được cấp phép phụ. Các đơn vị được cấp phép phụ kế thừa các quyền lợi và nghĩa vụ như nêu trong bản Thỏa thuận pháp lý được ký kết bởi tổ chức của bạn.

Đơn vị/nhà cung ứng sản phẩm

Bất cứ tổ chức không có hoạt động canh tác mà liên quan đến sản phẩm chứng nhận từ khâu sản xuất đến bán sản phẩm cuối cùng.

Cấp độ xác minh

Cấp độ xác minh là kết quả của quy trình Đánh Giá Rủi Ro Chuỗi Cung Ứng (SCRA) cũng như giúp xác định loại, mức độ và tần suất xác minh được yêu cầu.

9. Lược sử quá trình thay đổi

Phiên bản số  

Ngày có hiệu lực

Những thay đổi quan trọng  

Trước  Phiên bản số  

1.0

Tháng 3 năm 2023

Bài viết mới

Thay thế phiên bản ngày 16 tháng 6 năm 2022

1.1

Tháng 10/2023

- mục 4.1.1 và 4.2.1: cập nhật hướng dẫn về cách điền vào bản Tự đánh giá.

- FAQ 2.5: cập nhật liên kết đến Hướng dẫn quản lý truy nguyên sản phẩm cho nhà thầu phụ.

1.0

1.2

Ngày 18 tháng 12 năm 2023

- Chứng nhận miễn thanh tra được thay thế bằng Thư miễn thanh tra.

- mục 6.1 được cập nhật với vai trò người dùng yêu cầu công bố sản phẩm chứng nhận mới. 

1.1

1.3Ngày 01 tháng 01 năm 2024- Mục mới 2.5. về EUDR1.2
10. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Hướng dẫn sử dụng này được biên soạn song song với quá trình xây dựng hệ thống RACP. Do đó, các ảnh chụp màn hình có thể có chút khác biệt với phiên bản thực tế của RACP do quá trình phát triển và hoàn thiện vẫn đang được thực hiện.

Phần ghi chú miễn trừ trách nhiệm dịch thuật

Vui lòng tham khảo văn bản chính thức bằng Tiếng Anh để hiểu rõ nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến ý nghĩa chính xác của thông tin trong bản dịch.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.