Hướng dẫn sử dụng Nền tảng xét duyệt yêu cầu công bố sản phẩm chứng nhận (Claims)
 • 22 Dec 2023
 • 34 Tổng số phút để đọc
 • PDF

Hướng dẫn sử dụng Nền tảng xét duyệt yêu cầu công bố sản phẩm chứng nhận (Claims)

 • PDF

Tóm tắt bài viết

Tất cả các tổ chức có nhu cầu gửi yêu cầu công bố sản phẩm chứng nhận và sử dụng nhãn hiệu hàng hóa của Rainforest Alliance (nhãn hiệu chứng nhận của Rainforest Alliance, nhãn hiệu Forest Allies, logo hợp tác, tên Rainforest Alliance) để quảng bá các cam kết bền vững của mình đều cần phải gửi yêu cầu phê duyệt trên nền tảng Claims.
Phiên bản số  1.0

Vào ngày 18 tháng 12 năm 2023, có thể truy cập trực tiếp vào nền tảng Claims thông qua Hệ thống Quản lý Chứng nhận Rainforest Alliance (RACP) đồng thời thay thế hệ thống Marketplace 2.0 cho tất cả các thương hiệu và yêu cầu công bố sản phẩm chứng nhận đã được duyệt.

Dưới đây là những lưu ý nổi bật của nền tảng Claims: 

 • Truy cập trực tiếp thông qua Hệ thống Quản lý Chứng nhận của Rainforest Alliance (RACP). Không cần thông tin đăng nhập bổ sung. 
 • Kiểm soát quyền truy cập các người dùng của bạn thông qua việc bổ sung thêm các vai trò của người dùng mới trên nền tảng Claims. 
 • Nhận thông tin tổng quát về tất cả yêu cầu công bố sản phẩm chứng nhận đã được tổ chức của bạn hoặc đơn vị mà bạn đã ủy quyền (nếu có) nộp. 
 • Tạo một yêu cầu cho nhiều sản phẩm khác nhau.
 • Tiết kiệm thời gian và bổ sung thêm các nhãn hiệu hàng hóa & sản phẩm trực tiếp trong mẫu yêu cầu phê duyệt. 
 • Tạo và sử dụng cácmẫu Claims.
 • Gửi yêu cầu phê duyệt nhanh chóng hơn bằng cách sử dụng chức năng “Sao chép yêu cầu” để tự động điền vào các biểu mẫu cho các yêu cầu tương tự.
 • Mở rộng các yêu cầu một cách dễ dàng hơn.

Xin lưu ý để có thể nhận được phê duyệt, tài liệu của bạn phải tuân thủ với các quy định trong Chính sách về Sử dụng Nhãn hiệuHướng dẫn về sử dụng các mẫu nhãn hiệu đồ họa của chúng tôi. 

1. Truy cập

Trong mục này, bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về cách truy cập nền tảng Claims:

 • Nếu bạn là Đơn vị sở hữu chứng nhận Rainforest Alliance 2020 (Trang trại, Đơn vị chuỗi cung ứng sản phẩm, đơn vị bán lẻ), vui lòng chuyển đến mục 1.1.
 • Nếu bạn là thành viên của liên minh rừng (Forest Allies), vui lòng chuyển đến mục 1.2.
 • Nếu bạn là Công ty thiết kế, vui lòng chuyển đến mục 1.3.
 • Nếu bạn là một tổ chức không thuộc bất kỳ lựa chọn nào nói trên và hoặc là bạn đang là người sở hữu bản thỏa thuận pháp lý cho một nhóm các đơn vị/tổ chức hoặc chỉ đơn thuần nộp yêu cầu đăng kí nhãn hiệu hàng hóa và nằm ngoài phạm vi chứng nhận, vui lòng chuyển đến mục 1.4.

1.1. Truy cập cho các đơn vị sở hữu chứng nhận Rainforest Alliance 2020

Để truy cập vào tài khoản Claims của bạn, hãy đăng nhập vào tài khoản của mình trên Hệ thống Quản lý Chứng nhận Rainforest Alliance (RACP) tại đây và nhập tên đăng nhập và mật khẩu của bạn.

A screenshot of a login screen Description automatically generated

Lưu ý: Nếu bạn quên mật khẩu, hãy nhấp vào “forgot password” (quên mật khẩu) sau khi nhập tên đăng nhập để yêu cầu đặt lại mật khẩu. 

Gửi email đến customersuccess@ra.org nếu bạn gặp sự cố khi tạo mật khẩu mới hoặc đăng nhập.

Nhấp vào tab “Claims” trong tài khoản RACP của bạn.

Ở màn hình tiếp theo, bạn có thể tìm thấy nút để truy cập vào tài khoản Claims của mình.

A green rectangle with white text Description automatically generated

Hơn nữa, bạn có thể ủy quyền cho một tổ chức để nộp yêu cầu phê duyệt thay cho bạn (xem mục 2 để biết thêm thông tin chi tiết). 

Để thêm một người dùng mới vào tài khoản Claims của bạn, nhấp vào nút Trang tổng quan và làm theo các bước trong hướng dẫn sử dụng RACP dành cho các đơn vị sở hữu chứng nhận trang trại, hoặc cho các đơn vị trong chuỗi cung ứng /các đơn vị bán lẻ.

Tổ chức của bạn chưa có tài khoản RACP? Hãy bắt đầu qui trình chứng nhận của bạn bằng cách đăng ký tài khoản với chúng tôi. 

Nếu bạn là Đơn vị sở hữu chứng nhận trang trại, vui lòng xem thêm thông tin hướng dẫn tại đây

Nếu bạn là đơn vị trong chuỗi cung ứng hoặc đơn vị bán lẻ, vui lòng xem thông tin hướng dẫn tại đây.  

1.2. Dành cho các thành viên của Hiệp hội liên minh rừng (Forest Allies)

Để truy cập vào tài khoản Claims của bạn, hãy đăng nhập vào tài khoản của bạn trên Hệ thống Quản lý Chứng nhận Rainforest Alliance (RACP) tại đây và nhập tên đăng nhập và mật khẩu của bạn.

A screenshot of a login screen Description automatically generated

Lưu ý: Nếu bạn quên mật khẩu, vui lòng nhấp vào “forgot password” (quên mật khẩu) sau khi nhập tên đăng nhập để yêu cầu đặt lại mật khẩu. 

Vui lòng liên hệ qua email: customersuccess@ra.org nếu bạn gặp sự cố khi tạo mật khẩu mới hoặc truy cập vào nền tảng này.

Bạn sẽ được chuyển đến Trang tổng quan RACP của mình. Trong mục này bạn có thể: 

 • truy cập vào tài khoản Claims của mình bằng cách nhấp vào nút “Đi đến tài khoản Claims của bạn”.

A green rectangle with white text Description automatically generated

 • ủy quyền cho một tổ chức để nộp yêu cầu phê duyệt thay cho bạn (xem mục 2). 
 • thêm một người dùng mới vào tài khoản Claims của bạn: nhấp vào nút “Các tổ chức” trên thanh công cụ phía trên cùng và sau đó chọn mục “Các người dùng”. Ở màn hình tiếp theo, nhấp vào nút “Thêm người dùng mới” và hoàn thành biểu mẫu thông tin như yêu cầu.

A screenshot of a computer Description automatically generated

Lưu ý: Khi tạo một người dùng mới, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng địa chỉ email của người dùng làm tên người dùng. Vui lòng lưu ý rằng hệ thống có thể cần đến 30 phút để xử lý các thay đổi về người dùng như được phản ánh trên nền tảng Claims (ví dụ: thêm các người dùng mới, các thay đổi vai trò người dùng trên hệ thống Claims, v.v.).

Tổ chức của bạn chưa có tài khoản RACP? Đăng ký tài khoản Forest Allies của bạn tại đây

1.3. Công ty Thiết kế

Để truy cập vào tài khoản Claims của bạn, hãy đăng nhập vào tài khoản của mình trên Hệ thống Quản lý Chứng nhận Rainforest Alliance (RACP) tại đây và nhập tên đăng nhập và mật khẩu của bạn.

A screenshot of a login screen Description automatically generated

Lưu ý: Nếu bạn quên mật khẩu, vui lòng nhấp vào ‘forgot password’ (quên mật khẩu) sau khi nhập tên đăng nhập để yêu cầu đặt lại mật khẩu. 

Vui lòng liên hệ qua email customersuccess@ra.org nếu bạn gặp sự cố khi tạo mật khẩu mới hoặc cố gắng truy cập vào nền tảng.

 Ở màn hình tiếp theo, bạn có thể:  

 • truy cập vào tài khoản Claims của mình bằng cách nhấp vào nút “Đi đến tài khoản Claims của bạn”.

A green rectangle with white text Description automatically generated

 • xem danh sách các tổ chức đã ủy quyền cho công ty thiết kế của bạn để gửi yêu cầu phê duyệt thay mặt họ (xvui lòng xem mục 2.2 để biết thêm hướng dẫn).
 • thêm một người dùng mới vào tài khoản Claims của bạn: nhấp vào nút “Các tổ chức” trên thanh công cụ phía trên cùng và sau đó chọn mục “Các người dùng”. Ở màn hình tiếp theo, nhấp vào nút “Thêm người dùng mới” và hoàn thành biểu mẫu thông tin như yêu cầu.

A screenshot of a computer Description automatically generated

Lưu ý: Khi tạo một người dùng mới, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng địa chỉ email của người dùng làm tên người dùng. Vui lòng lưu ý rằng hệ thống có thể cần đến 30 phút để xử lý các thay đổi về người dùng như được phản ánh trên nền tảng Claims (ví dụ: thêm các người dùng mới, các thay đổi vai trò người dùng trên hệ thống Claims, v.v.).

Tổ chức của bạn chưa có tài khoản RACP? Đăng ký tài khoản cho Công ty Thiết kế của bạn tại đây.

1.4. Các tổ chức khác

Để truy cập vào tài khoản Claims của bạn, hãy đăng nhập vào tài khoản của mình trên Hệ thống Quản lý Chứng nhận Rainforest Alliance (RACP) tại đây và nhập tên đăng nhập và mật khẩu của bạn.

A screenshot of a login screen Description automatically generated

Lưu ý: Nếu bạn quên mật khẩu, hãy nhấp vào “forgot password” (quên mật khẩu) sau khi nhập tên đăng nhập để yêu cầu đặt lại mật khẩu. 

Gửi email đến customersuccess@ra.org nếu bạn gặp sự cố khi tạo mật khẩu mới hoặc đăng nhập.

Nhấp vào tab “Claims” trong tài khoản RACP của bạn. 

 A green rectangle with white text Description automatically generated

Ở màn hình tiếp theo, bạn có thể tìm thấy nút để truy cập vào tài khoản Claims của mình.

A green rectangle with white text Description automatically generated

Hơn nữa, bạn có thể ủy quyền cho tổ chức khác để nộp yêu cầu phê duyệt thay cho bạn (xem mục 2 của hướng dẫn sử dụng này để biết thêm thông tin chi tiết). 

Tổ chức của bạn chưa có tài khoản RACP? Đăng ký tài khoản của bạn tại đây. Để biết hướng dẫn về qui trình để ký Thỏa thuận pháp lý, vui lòng nhấp vào đây

2. Ủy quyền

Mọi tổ chức (ví dụ: các đơn vị sở hữu nhãn hàng, các nhà bán lẻ) ủy quyền việc nộp các yêu cầu phê duyệt cho các tổ chức khác (như các đơn vị sản xuất nhãn hiệu riêng hay các công ty thiết kế) phải có trách nhiệm thiết lập sự ủy quyền trên hệ thống RACP trước khi những đơn vị này có thể bắt đầu nộp yêu cầu công bố sản phẩm chứng nhận thay mặt họ. 

Tổ chức ủy quyền thiết lập quá trình ủy quyền chỉ cần một lần. Xem bảng dưới đây để biết thêm thông tin. 

Tình huống

Hoạt động

Một nhà sản xuất nhãn hiệu riêng đang gửi các yêu cầu phê duyệt thay mặt cho đơn vị sở hữu thương hiệu/bán lẻ

Đơn vị sở hữu thương hiệu/bán lẻ đó cần thiết lập việc ủy quyền trên tài khoản RACP của mình 

Một công ty thiết kế đang gửi các yêu cầu phê duyệt thay mặt cho đơn vị sở hữu thương hiệu/bán lẻ

Đơn vị sở hữu thương hiệu/bán lẻ đó cần thiết lập việc ủy quyền trên tài khoản RACP của mình 

Đơn vị sở hữu thương hiệu/bán lẻ tự mình gửi các yêu cầu phê duyệt trong chính tài khoản của họ

Không cần thực hiện việc ủy quyền nữa

Trong các mục tiếp theo, bạn có thể thấy các chỉ dẫn làm thế nào để thực hiện việc ủy quyền và nhận ủy quyền từ một tổ chức khác. 

Lưu ý: Việc ủy quyền chỉ áp dụng cho các tổ chức nộp các yêu cầu phê duyệt thay mặt cho tổ chức khác.

2.1. Làm thế nào để ủy quyền cho một tổ chức

Để thiết lập ủy quyền, hãy đăng nhập vào RACP và đi đến tab “Claims” (xem Mục 1 để biết thêm hướng dẫn về cách đăng nhập).

Trong mục “Ủy quyền cho tổ chức khác”, hãy nhấp vào nút “Thêm một đại diện”.

A green rectangle with white text Description automatically generated

Trên màn hình tiếp theo, bạn có thể ủy quyền cho một tổ chức để nộp yêu cầu công bố sản phẩm chứng nhận thay mặt bạn. Để thực hiện điều đó, hãy nhấp vào “Thêm đại diện”.

Một cửa sổ thông báo sẽ mở ra, nơi bạn có thể tìm kiếm tổ chức (tổ chức này cần phải có tài khoản trên nền tảng RACP), chọn tài khoản chính xác và sau đó nhấp vào “Tiếp tục”.

A screenshot of a computer Description automatically generated

Tổ chức được ủy quyền giờ sẽ xuất hiện trong danh sách Các tổ chức được ủy quyền của bạn.

Để chỉnh sửa các chi tiết ủy quyền của một tổ chức, hãy nhấp vào nút “Ủy quyền cho tổ chức” dưới mục “Ủy quyền cho tổ chức khác”, sau đó nhấp vào biểu tượng cây bút chì Pencil with solid fill bên cạnh tên tổ chức. Tại đây, bạn có thể điều chỉnh vai trò, đặt ngày bắt đầu tới hiện tại hoặc tương lai, và thay đổi trạng thái từ hoạt động sang không hoạt động hoặc ngược lại.

Để xóa một tổ chức được ủy quyền khỏi danh sách của bạn, hãy nhấp vào nút “Ủy quyền cho tổ chức” dưới mục “Ủy quyền cho tổ chức khác”, sau đó nhấp vào biểu tượng thùng rác Garbage with solid fill bên cạnh tên tổ chức. Nhấp vào “Xóa” để xác nhận hành động.

Lưu ý: Khi tổ chức của bạn đã xác nhận hoặc xóa một đơn vị được ủy quyền, có thể sẽ mất đến 30 phút để hiển thị trong tài khoản của tổ chức được ủy quyền.

2.2. Làm thế nào để nhận ủy quyền

Để kiểm tra xem những tổ chức nào đã cấp quyền cho tổ chức của bạn để nộp các yêu cầu phê duyệt thay mặt họ, hãy đăng nhập vào RACP và đi đến tab “Claims” (xem Mục 1 để biết hướng dẫn về cách truy cập).

Trong mục “Tổ chức mà tôi có thể thay mặt gửi yêu cầu công bố sản phẩm chứng nhận”, nhấp vào nút “Các tổ chức ủy quyền”.

A green rectangle with white text Description automatically generated

Các tổ chức được liệt kê ở đây đã ủy quyền cho tổ chức của bạn để yêu cầu xét duyệt công bố sản phẩm chứng nhận thay mặt họ. Bạn không thể chỉnh sửa mục này.

Nếu bạn cần nhận một ủy quyền, vui lòng liên hệ với tổ chức ủy quyền và yêu cầu họ thực hiện các bước trong mục 2.1. Một khi tổ chức của bạn đã được ủy quyền, quản trị viên tài khoản sẽ nhận được một email xác nhận.

Lưu ý: Khi tổ chức của bạn đã nhận được một ủy quyền, nó có thể mất đến 30 phút để hiển thị trong tài khoản của bạn.

3. Tài khoản Claims của bạn

Để truy cập tài khoản Claims, hãy đăng nhập vào RACP (xem mục 1 để biết thêm thông tin), và nhấp vào nút “Đi đến tài khoản Claims của bạn”. Một cửa sổ mới sẽ mở ra với một bảng điều hướng ở phía bên trái.

Trong ảnh chụp màn hình tiếp theo, bạn có thể tìm thêm hướng dẫn về mỗi nút.

Một số mẹo và hướng dẫn bổ sung


Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản Claims của bạn hoặc gặp lỗi đăng xuất, bạn cần đăng nhập lại thông qua RACP (xem mục 1).

Information outline

Các cửa thoại (Bong bóng) thông tin có sẵn trên nền tảng để cung cấp hỗ trợ thêm. Nhấp vào biểu tượng đó để tìm hiểu phần hướng dẫn thêm về một hoạt động hoặc trường thông tin cụ thể.

Magnifying glass with solid fill

Nhấp vào biểu tượng này để mở ra một cửa sổ thoại nảy. Nhập thông tin đầu vào của bạn hoặc nhấp lại vào biểu tượng Magnifying glass with solid fill kính lúp tiếp theo để xem danh sách tất cả thông tin đầu vào đã nhập để bạn lựa chọn.

4. Trang chủ

A blue rectangular object with a black border Description automatically generated

Trong mục này bạn có thể tìm thấy các yêu cầu phê duyệt đã được nộp trong tài khoản của bạn.

Dưới đây là chú thích cho từng nút chức năng:

Các nhiệm vụ

Ở đây, bạn có thể tìm thấy tổng quan về các yêu cầu phê duyệt đang đợi xác nhận từ tổ chức của bạn.

Tất cả các yêu cầu

Ở đây, bạn có thể tìm thấy tất cả các yêu cầu phê duyệt đã nộp bởi tất cả các người dùng đang còn hiệu lực trong tài khoản, và bởi các tổ chức khác thay mặt bạn (nếu có).

Các phê duyệt sắp hết hạn

Ở đây, bạn có thể tìm thấy tổng quan về tất cả các yêu cầu phê duyệt sắp hết hạn. Xem mục 7.5 để biết thêm thông tin chi tiết.

Các thông báo

Ở đây, bạn có thể xem tất cả các thông báo và cập nhật về các yêu cầu phê duyệt đã được gửi trong tài khoản của bạn. Xem mục 10 để biết thêm thông tin chi tiết.

Một số mẹo: Để tùy chỉnh các kết quả tìm kiếm của bạn, hãy sử dụng nút Tìm kiếm nhanh trong “Các nhiệm vụ” và “Các thông báo”. Trong phần “Tất cả các yêu cầu” và “Các phê duyệt sắp hết hạn”, bạn có thể cài đặt thuộc tính tìm kiếm thông tin cho riêng mình với các chức năng lọc thông tin nâng cao hơn, bằng cách nhấp vào “Hiển thị chức năng lọc thông tin nâng cao”.

5. Các nhãn hiệu hàng hóa và Sản phẩm

A green rectangular sign with white text Description automatically generated

Trong mục này bạn có thể tìm thấy các nhãn hiệu hàng hóa và sản phẩm đã được tạo ra trong tài khoản này bởi bất kỳ người dùng nào. Điều này áp dụng cho các nhãn hiệu hàng hóa được công bố sản phẩm chứng nhận có liên quan đến Rainforest Alliance và tất cả các sản phẩm được bán dưới dạng chứng nhận Rainforest Alliance, cho dù sản phẩm này có sử dụng các nhãn hiệu Rainforest Alliance hay không. Bạn có thể tạo các nhãn hiệu hàng hóa và sản phẩm mới nếu có nhu cầu.

Lưu ý: Đối với các nhãn hiệu hàng hóa và sản phẩm mới, thì chỉ cần được tạo một lần và chỉ dành cho các sản phẩm tiêu dùng cuối cũng đã có nhãn.

Một số mẹo: Bạn cũng có thể thêm các nhãn hiệu hàng hóa và sản phẩm mới trong khi gửi một yêu cầu phê duyệt mới (xem mục 7).

5.1 Thêm một Nhãn hiệu hàng hóa mới

Để thêm một nhãn hiệu hàng hóa mới, đi đến mục “Các nhãn hiệu hàng hóa và sản phẩm” và nhấn vào nút “Thêm” dưới nút “Các nhãn hiệu hàng hóa”.

A screen shot of a computer Description automatically generated

Một cửa sổ thoại mới sẽ mở ra. Điền vào các trường thông tin và sau đó nhấp vào “Lưu”.

A screenshot of a computer Description automatically generated

Lưu ý 1: Nếu bạn đang nộp các yêu cầu phê duyệt thay mặt cho tổ chức khác và đã được ủy quyền, hãy chọn “Không” khi trả lời câu hỏi “Bạn có phải là chủ sở hữu thương hiệu không?” và chọn chủ sở hữu thương hiệu trong danh sách. Nếu chủ sở hữu thương hiệu không xuất hiện trong danh sách của bạn, điều đó có nghĩa là bạn chưa được ủy quyền (xem mục 2.2 để biết thêm hướng dẫn).

Một số mẹo: Nhấp vào nút “Hiển thị các sản phẩm theo mỗi nhãn hàng” dưới “Các nhãn hiệu hàng hóa” sẽ chỉ hiển thị các sản phẩm liên quan đến nhãn hàng đã chọn. Nhấp vào nút “Xóa chức năng lọc nhãn hàng” để xóa các bộ lọc thông tin của bạn.

5.2. Thêm một sản phẩm mới

Để thêm một sản phẩm mới, đi đến “Các nhãn hiệu hàng hóa và sản phẩm” và nhấn vào nút “Thêm” dưới nút “Các sản phẩm”.

A screenshot of a export list Description automatically generated

Một cửa sổ thoại mới sẽ mở ra. Điền vào các trường thông tin và sau đó nhấp vào “Lưu”. Bạn có thể sử dụng nút “Lưu lại và tạo mới” để bắt đầu tạo sản phẩm mới ngay lập tức.

A screenshot of a computer Description automatically generated

Một số mẹo: Để thêm (các) cây trồng chứng nhận, hãy nhấp vào biểu tượng kính lúp Magnifying glass with solid fill . Một cửa sổ thoại sẽ mở ra: nhấp vào biểu tượng kính lúp Magnifying glass with solid fill để xem sanh sách tất cả các loại cây trồng và các cấp độ truy nguyên liên quan có sẵn trong tài khoản của bạn. Chọn loại cây trồng và nhấp “Ok” để đóng cửa sổ nảy, sau đó nhấp vào nút “Thêm” bên cạnh loại cây trồng khi bạn sẵn sàng.

Lưu ý: Sử dụng nút chức năng Tìm kiếm nhanh để tùy chỉnh các kết quả tìm kiếm của bạn.

5.3. Kết xuất danh sách

Nút “Kết xuất danh sách” có sẵn dưới cả dưới “Các nhãn hiệu hàng hóa” và “Các sản phẩm”. Nhấp vào nút này để tải xuống tệp Excel với tất cả các nhãn hiệu hàng hóa/các sản phẩm đang hoạt động trong tài khoản của bạn vào thời điểm tải xuống.

Nếu bạn thêm một bộ lọc trước khi tải xuống tệp Excel, chỉ các mục đã lọc sẽ được liệt kê.

5.4 Lưu trữ thông tin

Nút “Lưu trữ thông tin” có sẵn dưới cả dưới “Các nhãn hiệu hàng hóa” và “Các sản phẩm”. Nút này cho phép bạn lưu trữ/vô hiệu hóa thông tin một nhãn hàng hoặc sản phẩm đã lỗi thời hoặc tạo ra do nhầm lẫn.

Chỉ cần nhấp vào dòng của nhãn hàng/sản phẩm bạn muốn vô hiệu hóa, sau đó nhấn nút Lưu trữ thông tin.

Lưu ý: Bạn không thể điều chỉnh một nhãn hàng hay một sản phẩm. Nếu bạn mắc lỗi khi tạo nó, bạn có thể lưu trữ nó và tạo một thương hiệu/sản phẩm mới.

6. Các đơn vị sản xuất chế biến

A blue square with white text Description automatically generated with medium confidence

Nếu (các) sản phẩm mà bạn đang yêu cầu phê duyệt được sản xuất bởi một tổ chức không thuộc phạm vi chứng nhận của bạn, bạn có thể thêm vào (các) tổ chức có trách nhiệm sản xuất (các) sản phẩm của bạn trong mục này.

Lưu ý 1: Bạn phải chỉ định nhà sản xuất chế biến chịu trách nhiệm cho (các) sản phẩm của bạn trong mỗi yêu cầu phê duyệt.

Lưu ý 2: Nếu bạn là nhà sản xuất chế biến của tất cả (các) sản phẩm mà bạn đang gửi yêu cầu phê duyệt, thì mục này không áp dụng.

6.1. Thêm đơn vị sản xuất chế biến

Để thêm một đơn vị sản xuất chế biến, đi đến tab “Các đơn vị sản xuất chế biến” và nhấp vào nút “Thêm đơn vị sàn xuất chế biến”.

Một cửa sổ thoại mới sẽ mở ra. Điền vào các trường thông tin và sau đó nhấp vào “Lưu”.

Lưu ý: Bạn không thể chỉnh sửa nhà sản xuất chế biến một khi đã thêm vào danh sách. Nếu bạn nhầm lẫn, bạn có thể lưu trữ nhà sản xuất chế biến (xem mục 6.2) và thêm một nhà sản xuất mới.

6.2. Lưu trữ thông tin của nhà sản xuất chế biến

Nút “Lưu trữ” cho phép bạn loại bỏ một nhà sản xuất chế biến rA khỏi danh sách các đơn vị chế biến của bạn, nếu bạn dừng làm việc với tổ chức này hoặc bạn đã thêm đơn vị này là do nhầm lẫn,

7. Yêu cầu duyệt các công bố sản phẩm chứng nhận

7.1. Tạo một yêu cầu mới (Nhãn hiệu chứng nhận và logo Rainforest Alliance)

A blue rectangular object with a black border Description automatically generated

Để tạo một yêu cầu phê duyệt mới, hãy nhấp vào nút “Yêu cầu mới” ở phía bên trái menu và điền vào các trường bắt buộc.

Lưu ý: nếu bạn đang nộp yêu cầu phê duyệt thay mặt cho một tổ chức, ví dụ: bạn là một công ty thiết kế hay nhà sản xuất nhãn hiệu riêng, hãy chọn tổ chức khác trong trường “Được yêu cầu thay mặt cho”. Thông tin này sẽ chỉ hiển thị sau khi tổ chức ủy qyền đã ủy quyền cho bạn trên RACP. Xem mục 2 của hướng dẫn sử dụng này để biết thêm thông tin.

Tiếp tục chọn loại nhãn hiệu hàng hóa bạn đang sử dụng trên tài liệu của mình và nhấp vào nút “Tiếp theo” để tiếp tục khi đã sẵn sàng.

A screenshot of a computer Description automatically generated

Bây giờ bạn đã tạo yêu cầu phê duyệt mới, bạn có thể tiếp tục thêm thông tin về sản phẩm và tải các mẫu mã bao bì của mình lên.

Ở phía trên màn hình, bạn sẽ thấy các nút sau đây:

Mục “Các thông tin chi tiết về yêu cầu” bao gồm phần tổng quan về yêu cầu của bạn. Nó bao gồm số yêu cầu/ID của bạn, tình trạng yêu cầu của bạn (xem mục 7.6 để biết thêm thông tin), tên của người yêu cầu và ngày tạo yêu cầu.

A close up of a screen Description automatically generated

Ở màn hình này, bạn sẽ được hỏi liệu tài liệu này có liên quan đến (các) sản phẩm cụ thể nào không.

Đối với các bước tiếp theo, hãy điều hướng đến mục 7.1.1 nếu tài liệu của bạn liên quan đến một sản phẩm cụ thể, hoặc mục 7.1.2 nếu tài liệu của bạn không liên quan đến bất kỳ sản phẩm cụ thể.

7.1.1. Tài liệu liên quan đến một sản phẩm cụ thể

A screenshot of a computer Description automatically generated

Nếu câu trả lời của bạn cho câu hỏi này là “Có”, xin hãy chọn nhãn hàng từ danh sách (hoặc tạo một nhãn hàng mới bằng cách nhấp vào “Thêm thương hiệu” nếu nó chưa được tạo), và cho biết liệu bạn có phải là nhà sản xuất chế biến của sản phẩm hay không.

Nếu bạn không phải nhà sản xuất chế biến của sản phẩm, xin hãy nhấp “Không” và chọn một nhà sản xuất chế biến từ danh sách.

A screenshot of a computer Description automatically generated

Lưu ý: Bạn có thể dễ dàng thêm một nhà sản xuất chế biến mới bằng cách nhấp vào “Thêm nhà sản xuất chế biến” nếu nó chưa được thêm vào tài khoản của bạn.

Bước tiếp theo là cho biết sản phẩm bạn đang yêu cầu phê duyệt. Nhấp vào nút 'Thêm”:

A screenshot of a computer Description automatically generated

Điền các thông tin cần thiết, tải tệp của bạn lên và nhấp vào “Lưu”.
Để tải lên nhiều sản phẩm (SKU) trong cùng một yêu cầu, nhấp vào nút “Thêm” hoặc “Sao chép sản phẩm”. Khi sao chép một sản phẩm, hãy nhấp vào sản phẩm mới được thêm và sau đó nhấp vào “Chỉnh sửa” để sửa đổi thông tin và tải tệp của bạn lên.

A screenshot of a computer Description automatically generated

Lưu ý: Bạn chỉ có thể yêu cầu phê duyệt cho nhiều sản phẩm (SKU) trong cùng một yêu cầu nếu chúng có cùng nhãn hàng và cùng nhà sản xuất chế biến.

Để chỉnh sửa thông tin trong (các) sản phẩm bạn vừa thêm vào yêu cầu của mình, hãy chọn sản phẩm và nhấp vào nút “Chỉnh sửa”.

A screenshot of a computer Description automatically generated

Để xóa một sản phẩm  từ yêu cầu phê duyệt của bạn, hãy chọn sản phẩm và nhấp vào nút “Xóa”.

A screenshot of a computer Description automatically generated

Khi đã sẵn sàng, hãy nhấp vào nút “Nộp” ở trên góc phải màn hình. Bộ phận liên quan của Rainforest Alliance sẽ xem xét yêu cầu của bạn.

7.1.2. Tài liệu không liên quan đến một sản phẩm cụ thể

Nếu câu trả lời của bạn cho câu hỏi này là “Không”, xin hãy chọn nhãn hàng từ danh sách (hoặc tạo một nhãn hàng mới bằng cách nhấp vào “Thêm thương hiệu” nếu nó chưa được tạo), và điền thông tin cần thiết về tài liệu của bạn.

Nhấp vào nút “Tải (các) tệp tin của bạn lên”, sau đó nhấp vào nút “Thêm tệp” để tải (các) tệp tin của bạn lên.

Khi yêu cầu của bạn đã sẵn sàng để nộp, hãy nhấp vào nút “Nộp” ở trên góc phải màn hình. Bộ phận liên quan của Rainforest Alliance sẽ xem xét yêu cầu của bạn.

7.2. Tạo một yêu cầu mới (nhãn hiệu Forest Allies)

A blue rectangular object with a black border Description automatically generated

Trong menu phía bên trái, hãy nhấp vào nút “Yêu cầu mới” để tạo một yêu cầu phê duyệt mới.
Điền vào các trường bắt buộc, lựa chọn loại nhãn hiệu hàng hóa bạn đang sử dụng cho tài liệu của mình và sau đó nhấp vào nút “Ok” để tiếp tục.

A screenshot of a computer Description automatically generated

Bây giờ bạn đã tạo một yêu cầu phê duyệt mới, bạn có thể thêm thông tin về sản phẩm và tải mẫu mã bao bì của mình lên.

Ở phía trên màn hình, bạn sẽ thấy các nút sau đây:

Mục “Các thông tin chi tiết về yêu cầu” bao gồm phần tổng quan về yêu cầu của bạn. Nó bao gồm số yêu cầu/ID của bạn, tình trạng yêu cầu của bạn (xem mục 7.6 để biết thêm thông tin), tên của người yêu cầu và ngày tạo yêu cầu.

A close up of a box Description automatically generated

Ở màn hình này, bạn được yêu cầu cho biết mục đích của tài liệu trong menu thả xuống.

 1. Đối với Tài liệu Quảng cáo và Website, hãy điền vào các trường bắt buộc và tải lên (các) tệp của bạn. Khi đã sẵn sàng, hãy nhấp vào nút “Nộp” ở trên góc phải màn hình. Bộ phận liên quan của Rainforest Alliance sẽ xem xét yêu cầu của bạn.
 2. Đối với Tài liệu Thiết kế Trên bao bì, hãy điền vào các trường bắt buộc và cho biết sản phẩm mà bạn đang yêu cầu phê duyệt. Nhấp vào nút “Thêm”, hãy điền vào các trường bắt buộc, tải lên (các) tệp của bạn và nhấp vào nút “Lưu”.

A screenshot of a computer Description automatically generated

Để tải lên nhiều sản phẩm (SKU) trong cùng một yêu cầu, nhấp vào nút “Thêm” hoặc “Sao chép sản phẩm”. Khi sao chép một sản phẩm, hãy nhấp vào sản phẩm mới được thêm và sau đó nhấp vào “Chỉnh sửa” để sửa đổi thông tin và tải tệp của bạn lên.

A screenshot of a computer Description automatically generated

Lưu ý: Bạn có thể yêu cầu phê duyệt cho nhiều sản phẩm (SKU) trong cùng một yêu cầu nếu chúng thuộc cùng một nhãn hàng. 

Để chỉnh sửa thông tin trong (các) sản phẩm bạn vừa thêm vào yêu cầu phê duyệt của mình, hãy chọn sản phẩm và nhấp vào nút “Chỉnh sửa”.

A screenshot of a computer Description automatically generated

Để xóa một sản phẩm  từ yêu cầu phê duyệt của bạn, hãy chọn sản phẩm và nhấp vào nút “Xóa”.

A screenshot of a computer Description automatically generated

Khi đã sẵn sàng, hãy nhấp vào nút “Nộp” ở trên góc phải màn hình. Bộ phận liên quan của Rainforest Alliance sẽ xem xét yêu cầu của bạn.

7.3. Nộp lại yêu cầu của bạn

Nếu Nhóm phụ trách của Rainforest Alliance yêu cầu cần có sự thay đổi trong yêu cầu phê duyệt của bạn, bạn sẽ nhận được thông báo qua email và được yêu cầu xem xét và nộp lại yêu cầu của bạn.
Điều hướng đến “Trang chủ” và sau đó là “Các nhiệm vụ”. Tại đây, bạn có thể tìm thấy các yêu cầu mà bạn cần thực hiện Lựa chọn yêu cầu để xem xét và nhấp vào “Mở nhiệm vụ”.

Yêu cầu phê duyệt của bạn sẽ mở ra. Những thay đổi cần thiết sẽ được hiển thị trong email bạn đã nhận và cũng có thể được tìm thấy dưới nút “Lịch sử”. Thực hiện các thay đổi cần thiết và khi đã sẵn sàng, hãy nhấp vào “Lưu và Nộp lại”.

A close-up of a website Description automatically generated

Yêu cầu của bạn hiện sẽ di chuyển từ mục “Các nhiệm vụ” sang mục “Tất cả các yêu cầu”.

Bộ phận liên quan của Rainforest Alliance sẽ xem xét yêu cầu được nộp lại của bạn.

7.4. Tải xuống Thư phê duyệt của bạn

Khi một yêu cầu ở trạng thái được phê duyệt hoặc được phê duyệt ngoại lệ, bạn có thể tải xuống thư phê duyệt của mình. Điều này cũng có thể áp dụng cho các yêu cầu được nộp bởi các tổ chức khác thay mặt cho bạn.

Điều hướng đến “Trang chủ” và sau đó là “Tất cả các yêu cầu”. Tại đây bạn có thể tìm thấy các yêu cầu được phê duyệt. Bạn cũng có thể sử dụng các chức năng lọc nâng cao, bằng cách nhấp vào “Hiển thị chức năng lọc Nâng cao”.

Để tải xuống thư phê duyệt, chọn yêu cầu (trong trạng thái được phê duyệt hoặc được phê duyệt với điều kiện) và nhấp vào “Tải xuống Thư phê duyệt”.

A screenshot of a computer Description automatically generated

Một tệp PDF sẽ được tải về máy tính của bạn.

Lưu ý: Hiện không thể tải xuống hàng loạt thư phê duyệt. Bạn có thể tải xuống một thư phê duyệt cho mỗi yêu cầu.

7.5. Các phê duyệt sắp hết hạn

Các phê duyệt sẽ hết hạn trong vòng 3 tháng hoặc đã hết hạn trong 3 tháng gần đây có thể được gia hạn trên nền tảng Claims. Một điều kiện tiên quyết là không có thêm bất cứ thay đổi nào cho yêu cầu (ví dụ: tỷ lệ phần trăm của cây trồng chứng nhận, các quốc gia phân phối, sản phẩm, thông tin nhãn hiệu, v.v.) và tài liệu được tải lên.

Để gia hạn yêu cầu, điều hướng đến “Trang chủ” và nhấp vào “Các phê duyệt sắp hết hạn”. Bạn chỉ có thể tìm thấy các yêu cầu đủ điều kiện để gia hạn tại đây.

A green rectangle with text Description automatically generated

Mở yêu cầu bạn muốn gia hạn và nhấp vào nút “Gia hạn yêu cầu”.

A screenshot of a computer Description automatically generated

Nền tảng sẽ tự động phê duyệt yêu cầu. Bạn sẽ tìm thấy nó dưới phần “Tất cả các yêu cầu” trong trạng thái Được phê duyệt.

Lưu ý: Khi yêu cầu gia hạn cho các phê duyệt ở trạng thái Được phê duyệt với điều kiện, yêu cầu của bạn sẽ trải qua một cuộc xem xét khác từ phía Rainforest Alliance. Sử dụng nút “Sao chép yêu cầu” trong yêu cầu để nhanh chóng tạo ra một yêu cầu mới giống bản gốc.

7.6. Trạng thái yêu cầu phê duyệt

Yêu cầu phê duyệt của bạn có thể có các trạng thái khác nhau. Trong mục này, bạn có thể tìm hiểu thêm về mỗi trạng thái và ý nghĩa của chúng đối với bạn.

Tình trạng

Nó có nghĩa là gì?

Nơi bạn có thể tìm thấy nó?

Draft

Yêu cầu của bạn đã được tạo, nhưng chưa được gửi tới RA.

Trang chủ – Tất cả các yêu cầu

Awaiting Review 

Yêu cầu của bạn đã được gửi tới RA để xem xét.

Trang chủ – Tất cả các yêu cầu

Under Review

Nhóm chịu trách nhiệm của RA đang làm việc với yêu cầu bạn đã nộp.

Trang chủ – Tất cả các yêu cầu

Changes Required

Nhóm phụ trách của RA đã rà soát yêu cầu của bạn và yêu cầu thay đổi về tài liệu đã được tải lên và/hoặc về yêu cầu phê duyệt.

Trang chủ – Các nhiệm vụ

Resubmitted

Bạn đã nộp lại yêu cầu phê duyệt sau khi thực hiện các thay đổi theo yêu cầu của RA. Yêu cầu sẽ được đánh giá lại bởi nhóm phụ trách của RA.

Trang chủ – Các nhiệm vụ

Approved pending Legal Agreement

Nhóm phụ trách của RA đã phê duyệt nội dung yêu cầu phê duyệt của bạn, nhưng tổ chức được chỉ định là Đơn vị sở hữu nhãn hàng vẫn chưa có Thỏa thuận cấp phép có hiệu lực (phiên bản 2020). Điều này có nghĩa là yêu cầu của bạn chưa được phê duyệt hoàn toàn, và bạn không được phép in hoặc xuất bản tài liệu của mình.

Trang chủ – Tất cả các yêu cầu

Approved pending Certification License 

Nhóm phụ trách của RA đã phê duyệt nội dung yêu cầu phê duyệt của bạn, nhưng tổ chức được chỉ định là nhà sản xuất chế biến vẫn chưa có Giấy phép chứng nhận hiệu lực. Điều này có nghĩa là yêu cầu của bạn chưa được phê duyệt hoàn toàn, và bạn không được phép in hoặc xuất bản tài liệu của mình.

Trang chủ – Tất cả các yêu cầu

Approved pending Certification License & Legal Agreement

Nhóm phụ trách của RA đã phê duyệt nội dung yêu cầu phê duyệt của bạn, nhưng tổ chức được chỉ định là nhà sản xuất chế biến không có Giấy phép chứng nhận hiệu lực và tổ chức được chỉ định là đơn vị sở hữu nhãn hàng cũng chưa có Thỏa thuận cấp phép có hiệu lực.

Trang chủ – Tất cả các yêu cầu

Approved 

Yêu cầu của bạn đã được phê duyệt. Bạn có thể tải xuống thư phê duyệt và có thể in hoặc xuất bản tài liệu của mình. 

Trang chủ – Tất cả các yêu cầu

Approved with Exception 

Yêu cầu của bạn đã được phê duyệt; tuy nhiên, một ngoại lệ (tạm thời) đã được cấp. Bạn có thể tải xuống thư phê duyệt và có thể in hoặc xuất bản tài liệu của mình. Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy trong thư phê duyệt.  

Trang chủ – Tất cả các yêu cầu

Rejected 

Nhóm phụ trách của RA đã từ chối sau khi xem xét yêu cầu của bạn.  

Trang chủ – Tất cả các yêu cầu

Cancelled 

Bạn đã tạo một yêu cầu mới, nhưng quyết định hủy nó sau khi nộp nó cho RA để xem xét. 

Trang chủ – Tất cả các yêu cầu

Expired 

Một yêu cầu phê duyệt đã hết hạn khi quá ngày hiệu lực.  

Trang chủ – Tất cả các yêu cầu;

Trang chủ – Các phê duyệt sắp hết hạn*

Revoked 

Nhóm phụ trách của RA đã thu hồi sự phê duyệt được cấp trước đó (ví dụ, khi xác định có hành vi gian lận khi sử dụng thương hiệu của chúng tôi). 

Trang chủ – Tất cả các yêu cầu

*Trong vòng 3 tháng sau khi yêu cầu phê duyệt hết hạn.

7.7. Sao chép yêu cầu & Lưu lại dưới dạng mẫu biểu

Để gửi các yêu cầu phê duyệt của bạn một cách nhanh chóng hơn, bạn có thể tạo một bản sao của một yêu cầu sẵn có. Nếu bạn có các yêu cầu tương tự trong tương lai, bạn cũng có thể lưu yêu cầu dưới dạng mẫu biểu để sử dụng cho các lần nộp hồ sơ sau này.

Để sao chép một yêu cầu, điều hướng đến “Trang chủ”, nhấp vào “Tất cả các yêu cầu” và mở yêu cầu phê duyệt bạn chọn, sau đó nhấp vào nút “Sao chép yêu cầu”.

A close up of a sign Description automatically generated

Một yêu cầu phê duyệt mới sẽ được tạo, trong đó tất cả các trường đều được điền trước dựa trên thông tin đã nhập trong yêu cầu gốc (được sao chép).

Mẹo: sử dụng chức năng này khi nộp một yêu cầu phê duyệt mới có các đặc điểm tương tự, chẳng hạn như loại nhãn hiệu hàng hóa, sản phẩm và nhãn hàng giống nhau.

Ngoài ra, để lưu một yêu cầu dưới dạng mẫu, hãy mở yêu cầu phê duyệt và nhấp vào nút “Lưu lại dưới dạng mẫu”.

A close up of a sign Description automatically generated

Bạn có thể lưu bao nhiêu mẫu biểu mà bạn muốn, và bạn sẽ tìm thấy tổng quan về các mẫu qui định về công bố sản phẩm chứng nhận được lưu trong tài khoản của tổ chức ở phía bên trái, dưới “Các mẫu biểu qui định về công bố sản phẩm chứng nhận” (xem mục 7.8).

Lưu ý: Bạn chỉ có thể tạo một bản sao của một yêu cầu và/hoặc lưu nó làm mẫu nếu nó ở trạng thái được phê duyệt, được phê duyệt với yêu cầu, đang được xem xét, đang chờ xem xét, bị hủyđã hết hạn.

7.8. Các mẫu qui định về công bố sản phẩm chứng nhận

A green rectangular object with white text Description automatically generated

Trong phần tổng quan này, bạn có thể tìm thấy tất cả các mẫu yêu cầu duyệt các công bố sản phẩm chứng nhận được tạo bởi bất kỳ người dùng nào trong tài khoản của tổ chức.

Bạn có thể bắt đầu một yêu cầu phê duyệt mới từ một mẫu tại đây. Để làm được điều đó, hãy điều hướng đến “Các mẫu qui định về công bố sản phẩm chứng nhận”, lựa chọn mẫu bạn muốn sử dụng và nhấp vào “Yêu cầu mới theo mẫu”.

A screenshot of a computer Description automatically generated

Một thông báo nảy sẽ thông báo cho bạn biết rằng một yêu cầu phê duyệt mới đã được tạo từ mẫu, và bạn sẽ được chuyển hướng đến yêu cầu mới để tiếp tục quy trình gửi yêu cầu của bạn.

Để xóa một mẫu, hãy nhấp vào nút “Lưu trữ”. Một khi mẫu ở trạng thái “Lưu trữ”, bạn sẽ không thể tạo một yêu cầu phê duyệt mới từ mẫu đó.

8. Tải mẫu nhãn hiệu xuống

A blue and white logo Description automatically generated with medium confidence

Trong phần này, bạn có thể tải xuống các nhãn hiệu Rainforest Alliance cho các loại cây trồng chứng nhận bằng các ngôn ngữ khác nhau.

Sử dụng các bộ lọc để tìm nhãn hiệu mà bạn muốn sử dụng trong thiết kế của mình, sau đó tải xuống tệp tin bằng cách nhấp vào nút “Tải xuống”.

A screenshot of a computer Description automatically generated

9. Trợ giúp/Hỏi và Đáp

A blue rectangular object with a black border Description automatically generated

Mục này sẽ chuyển bạn đến bài viết trên hệ thống quản lý thông tin kiến thức về chứng nhận Rainforest Alliance (Knowledge Hub Rainforest Alliance). Tại đây bạn có thể tìm thấy tài liệu hướng dẫn và các câu hỏi thường gặp liên quan đến quy trình yêu cầu phê duyệt, ủy quyền và cách điều hướng trên nền tảng.

10. Các cài đặt dành cho người sử dụng

A blue rectangular object with a black border Description automatically generated

Trong mục này, bạn có thể thiết lập các ưu tiên của mình đối với thông báo qua email về các yêu cầu phê duyệt của mình, và bạn có thể lựa chọn ngôn ngữ mặc định cho tài khoản Claims của mình.

A screenshot of a computer Description automatically generated

10.1. Cập nhật qua email

Theo mặc định, bạn sẽ nhận thông báo cập nhật về yêu cầu phê duyệt của mình qua email.

Để tắt tất cả những thông báo đến từ nền tảng Claims, hãy chọn “Không” trong trường “Nhận các email cập nhật” rồi nhấp vào “Lưu”. Bạn vẫn có thể truy cập vào tất cả các thông báo về yêu cầu phê duyệt của mình trong tab “Trang chủ”, dưới “Các thông báo”.

Lưu ý: mỗi người dùng trong tài khoản tổ chức có thể thiết lập cài đặt thông báo riêng của họ.

10.2. Các ngôn ngữ

Theo mặc định, nền tảng Claims sẽ được hiển thị bằng tiếng Anh. Để chuyển sang ngôn ngữ mặc định ưa thích của bạn, hãy chọn ngôn ngữ trong menu thả xuống, sau đó nhấp vào “Lưu”.

Lưu ý: Bạn có thể thay đổi cài đặt của mình bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách lặp lại các hành động tương tự.

11. Lược sử quá trình thay đổi

Phiên bản số  

Ngày có hiệu lực

Những thay đổi quan trọng  

Trước 
Phiên bản số  

1.0 

Ngày 18 tháng 12 năm 2023

Bài viết mới

Không áp dụng

12. Phần ghi chú miễn trừ trách nhiệm dịch thuật

Vui lòng tham khảo văn bản chính thức bằng Tiếng Anh để hiểu rõ nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến ý nghĩa chính xác của thông tin trong bản dịch. Mọi thông tin sai lệch hoặc khác biệt về nghĩa do bản dịch đều không mang tính ràng buộc và không có hiệu lực cho mục đích thanh tra hoặc chứng nhận.


Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.