Rainforest Alliance User Verification Process
  • 22 May 2024
  • 1 Phút để đọc
  • PDF

Rainforest Alliance User Verification Process

  • PDF

Tóm tắt bài viết

Kính gửi Quý đối tác, 

Trong những tuần sắp tới, Rainforest Alliance sẽ thực hiện qui trình xác minh một lần về thông tin người dùng đối với tất cả người dùng hiện đang đăng nhập vào các nền tảng khác nhau của chúng tôi.  

Quy trình xác minh này là quy trình ngắn gồm có 03 bước, trong đó chúng tôi sẽ yêu cầu bạn xác minh tài khoản của mình và xác nhận địa chỉ email mà bạn muốn liên kết với tài khoản đó. Bước này được thiết kế để tăng cường tính bảo mật cho tài khoản cũng như các thông tin người dùng của bạn.

Sau khi hoàn thành các bước trong quá trình xác minh, bạn có thể tiếp tục sử dụng các nền tảng trực tuyến của chúng tôi như thường lệ.

Tất cả người dùng hiện tại trên các Nền tảng Quản lý chứng nhận Rainforest Alliance, hệ thống quản lý truy nguyên - MultiTrace, hệ thống quản lý thông tin trang trại và hệ thống quản lý CB đều phải thực hiện qui trình xác minh này. 

Quá trình xác minh sẽ cho phép bạn:

  • Đăng nhập bằng địa chỉ email của bạn 
  • Truy cập tất cả các tài khoản của bạn chỉ với một lần đăng nhập
  • Sắp xếp và hợp nhất các tài khoản của bạn, nếu bạn có nhiều tài khoản

Trong những tuần tới đây, chúng tôi sẽ triển khai quy trình xác minh này. Khi đăng nhập vào những nền tảng của chúng tôi, bạn sẽ được tự động điều hướng để hoàn tất qui trình xác minh. Rainforest Alliance sẽ thông báo cho bạn qua email vào ngày bắt đầu thực hiện quá trình. 

Nếu bạn có bất kì câu hỏi vướng mắc, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: customersuccess@ra.org. Chúng tôi rất sẵn lòng hỗ trợ bạn.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác  của bạn.

Tổ chức Rainforest Alliance


Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.