Cách Chuyển Tiếp sang Chương Trình Chứng Nhận 2020
 • 14 Feb 2024
 • 14 Tổng số phút để đọc
 • PDF

Cách Chuyển Tiếp sang Chương Trình Chứng Nhận 2020

 • PDF

Article Summary

Giai đoạn chuyển đổi chính thức đối với các đơn vị trang trại và công ty đã từng tham gia chương trình Chứng nhận UTZ, hoặc Rainforest Alliance 2017, đã kết thúc vào ngày 01 tháng 07 2023. Trong khoảng thời gian hai năm trước, chúng tôi đã giới thiệu một số biện pháp cải tiến trên cơ sở Tiêu chuẩn Nông nghiệp Bền vững 2020 đặt ra.  

Các phần sau đây phác thảo các thông tin khác nhau mà đơn vị sở hữu chứng nhận cần thực hiện chuyển đổi hoàn toàn thông tin dữ liệu của mình sang RACP, nền tảng tích hợp quản lý chứng nhận Rainforest Alliance và hệ thống quản lý truy nguyên sản phẩm, và đóng các tài khoản cũ của mình. Vui lòng lưu ý rằng thông tin này liên quan đến tất cả các loại cây trồng, ngoại trừ dầu cọ (để biết thêm thông tin chi tiết về chủ đề này, vui lòng tham khảo Chính sách Ngừng Chứng nhận Dầu cọ của chúng tôi). 

Hp nht (các) tài khon

Chúng tôi mong muốn hỗ trợ các đơn vị sở hữu chứng nhận hợp nhất tất cả tài khoản trước đây của mình đối với phần quản lý truy nguyên (trên MultiTrace) và/hoặc các nhãn hiệu hàng hóa (trên hệ thống Marketplace) thông qua các tài khoản duy nhất được quản lý thông qua tài khoản trên Nền tảng Chứng nhận Rainforest Alliance (RACP).

Nếu công ty của bạn đã có tài khoản truy nguyên sản phẩm UTZ và/hoặc Rainforest Alliance 2017 trước đây, thì bạn tạm thời quản lý khối lượng trong các tài khoản MultiTrace khác nhau. Vì vậy, chúng tôi thiện chí yêu cầu bạn:

 • Đảm bảo rằng bạn có giấy phép đang còn hiệu lực để giao dịch trên Nền tảng quản lý chứng nhận Rainforest Alliance (RACP) (ví dụ: ID RA_000000000).  
 • Có danh sách tất cả ID tài khoản trước đây mà bạn muốn đóng (ví dụ: ID ME01_0000).
 • Hướng dẫn các nhà cung cấp của bạn thực hiện các khai báo bán hàng cho tài khoản được liên kết với giấy phép chương trình Chứng nhận Rainforest Alliance 2020 của bạn (ví dụ: ID RA_000000000).    

CÁC BƯỚC THC HIN Đ HP NHT (CÁC) TÀI KHON TRƯỚC ĐÂY CA B

Trong phần tiếp theo, bạn sẽ tìm thấy thông tin về làm thế nào để tự mình thực hiện việc chuẩn bị hợp nhất tài khoản hoặc gửi yêu cầu cho RA hỗ trợ. 

Tôi có tài khon MultiTrace cũ đ truy nguyên sn phm mà tôi mun hp nht  

Nếu bạn vẫn còn hàng trong tài khoản MultiTrace, thì hàng này cần được chuyển thủ công từ tài khoản MultiTrace sang tài khoản RACP của bạn. Vui lòng thực hiện theo các bước dưới đây để bắt đầu quá trình này:

 1. Đăng nhập vào tài khoản cũ của bạn trên MultiTrace.
 2. Đóng tất cả (các) giao dịch đến đang chờ xử lý trong phần “Giao dịch” của bạn.
 3. Chuyển (các) khối lượng bạn có trong tồn kho sang tài khoản RACP của mình (ví dụ: ID RA_000000000) bằng cách thiết lập một giao dịch “Bán hàng” từ (các) tài khoản bạn muốn đóng.
  Lưu ý: Trong giao dch bán ca bn, vui lòng ch rõ ngày 31 tháng 03 năm 2023trong mc “Ngày thay đi trách nhim”.
 4. Để biết cách thực hiện một giao dịch bán trong hệ thống, vui lòng tham khảo Cẩm nang Hướng dẫn sử dụng quản lý truy nguyên của chúng tôi (mục 6.A “Bán hàng”) . 
 5. Trong mục “Tổng quan”, xác minh xem đã hết hàng tồn kho hay chưa. Tất cả khối lượng còn lại cần phải được khai báo kết thúc truy nguyên hoặc hoặc loại bỏ.  
 6. Tải xuống lịch sử giao dịch trên tài khoản về để lưu hồ sơ của bạn. Để tải tệp tin xuống, hãy chuyển đến trang tổng quan mua bán của bạn và nhấp vào “Tải file Excel xuống”.  
 7. Đăng nhập vào tài khoản RACP của bạn và xác nhận các giao dịch bán hàng mà bạn đã gửi trước đó từ tài khoản MultiTrace cũ của mình (xem mục 7.A “Xác nhận” trong Cẩm nang Hướng dẫn sử dụng quản lý truy nguyên). 
 1. Liên hệ với Bộ phận Hỗ Trợ Khách Hàng tại customersuccess@ra.org với danh sách tài khoản của bạn gồm tất cả các mã số ID tài khoản (ví dụ: ID ME01_0000) mà bạn muốn đóng lại. 
Tôi có tài khon Marketplace trước đây cho các nhãn hiu hàng hóa mà tôi mun hp nh

Sau khi hoàn tất quy trình đăng ký trên RACP, chúng tôi cung cấp tùy chọn hợp nhất một hoặc nhiều tài khoản Marketplace trước đây thành một tài khoản được truy cập thông qua RACP.  

Xin lưu ý: Vic hp nht các tài khon trên Marketplace sẽ gm hp nht các thông tin như các Nhà Cung Cp và Khách hàng, Thương Hiu, Sn Phm và Loi Hình Kinh Doanh. Các người dùng sẽ không được gp vào tài khon RACP ca bn. Bn nên t mình thêm bt c người dùng b sung nào nếu có. 

Nếu bạn muốn phê duyệt nhãn hiệu của mình trong một tài khoản Marketplace, vui lòng gửi email cho bộ phận Hỗ Trợ Khách Hàng của chúng tôi theo địa chỉ customersuccess@ra.org kèm theo ID tài khoản dẫn đầu RACP của bạn (ví dụ: RA_000000000) và danh sách tất cả ID tài khoản Marketplace trước hợp nhất mà bạn muốn để hợp nhất (ví dụ: RA12345)

CÁC HOẠT ĐỘNG MÀ TỔ CHỨC RAINFOREST ALLIANCE CÓ THỂ THAY MẶT BẠN ĐỂ HỢP NHẤT (CÁC) TÀI KHOẢN CŨ CỦA BẠN 

Đơn vị sở hữu chứng nhận sẽ dần nhận được lời mời tham gia vào quá trình hợp nhất tài khoản để hoàn tất quá trình chuyển đổi và vì vậy cũng có thể sử dụng Biểu mẫu yêu cầu hợp nhất tài khoản Rainforest Alliance của chúng tôi. Dưới đây, chúng tôi giải thích về các hoạt động khác nhau mà đơn vị sở hữu chứng nhận có thể yêu cầu Rainforest Alliance thay mặt họ thực hiện. Vui lòng lưu ý rằng cần phải nộp biểu mẫu yêu cầu để Rainforest Alliance có thể thay mặt tổ chức của bạn bắt đầu đóng tài khoản.  

Bạn có thể tìm thấy giải thích về các hoạt động được liệt kê trong Biểu mẫu ở mục dưới dây (câu hỏi 7). 

Khai báo kết thúc truy nguyên đi vi tt c khi lượng có s

Với hoạt động này, bạn đang yêu cầu Rainforest Alliance khai báo kết thúc truy nguyên đối với tất cả khối lượng hiện có ở phần tổng quan khối lượng tồn kho của bạn trên MultiTrace. Hoạt động khai báo kết thúc truy nguyên là đánh dấu sự kết thúc của việc truy nguyên sản phẩm trực tuyến đối với các khối lượng được chứng nhận, vì chúng được theo dõi ra khỏi hệ thống truy nguyên. Sẽ không có khối lượng nào được chuyển vào tài khoản 2020 của bạn. Thông tin chi tiết về chức năng khai báo kết thúc truy nguyên có thể được tìm thấy tại đây (mục 11. “Khai báo kết thúc truy nguyên”).  

Vui lòng lưu ý rng chc năng khai báo kết thúc truy nguyên có th kích hot các khon phí bn quyn hoc phí chương trình trước đây (xem Thỏa thuận cấp phép của Rainforest Alliance: Các điều khoản và điều kiện chung).  

Chuyn khi lượng có sn đến tài khon RACP đã ch đnh  trên

Điều này cho phép bạn có khối lượng sẵn có trong tài khoản RACP mới của mình. Rainforest Alliance sẽ chuyển tất cả các khối lượng từ tài khoản cũ của bạn sang tài khoản Nền tảng chứng nhận Rainforest Alliance (RACP) của bạn. Với điều này, bạn sẽ có các khối lượng hàng lưu kho sẵn có để tiếp tục xử lý.  

Bước này có th kích hot các khon phí bn quyn hoc phí chương trình (xem Thỏa thuận cấp phép của Rainforest Alliance: Các điều khoản và điều kiện chung).  

Xác nhn giao dch mua vào đang  trng thái chưa hoàn tt và yêu cu hy lnh bán hàng và thc hin khai báo kết thúc truy nguyên đi vi tt c khi lượng có sn  

Với hoạt động này, bạn cho phép Rainforest Alliance xác nhận tất cả các giao dịch mua hàng đang chờ xử lý và các lệnh hủy bán hàng đã yêu cầu trong “Tổng quan về mua bán & hàng lưu kho” của bạn ở trạng thái “Cần được xác nhận”. Sẽ không có khối lượng nào được chuyển vào tài khoản RACP mới của bạn.

Hot đng này có th kích hot các khon phí bn quyn hoc phí chương trình (xem Thỏa thuận cấp phép của Rainforest Alliance: Các điều khoản và điều kiện chung).  

Để biết thêm thông tin chi tiết về việc xác nhận các giao dịch, xem tại đây (mục 7.A “Xác nhận”).  

Xác nhn các giao dch mua hàng đang ch x lý và chuyn khi lượng vào tài khon RACP mi. Lưu ý rng, nếu hàng lưu kho có thông tin tham chiếu, thì Rainforest Alliance sẽ chp nhn thông tin tham chiếu đó. Nhng v trí hàng lưu kho không có thông tin tham chiếu sẽ được gán thông tin.  

Rainforest Alliance sẽ xác nhận tất cả các giao dịch mua hàng của bạn trong “Tổng quan giao dịch & hàng lưu kho” với trạng thái “Cần được xác nhận” và chuyển tất cả khối lượng sẵn có từ tài khoản cũ đến tài khoản RACP mới của bạn. Điều này sẽ giúp khối lượng hàng lưu kho sẵn có để tiếp tục xử lý. Xin lưu ý rằng Rainforest Alliance sẽ chấp nhận tất cả các vị trí của hàng lưu kho có tham chiếu từ trước. Trong trường hợp vị trí hàng lưu kho không được gán thông tin tham chiếu, Rainforest Alliance sẽ gán cho chúng tham chiếu “Chuyển từ tài khoản trước đây”. Điều này giúp bạn nhận biết vị trí hàng lưu kho đã được chuyển đến.  

Hot đng này có th kích hot các khon phí bn quyn hoc phí chương trình (xem Thỏa thuận cấp phép của Rainforest Alliance: Các điều khoản và điều kiện chung). 

Hy các giao dch mua hàng trong tài khon cũ vi lưu ý t Rainforest Alliance “Vui lòng to mi giao dch này trên tài khon RACP RA_xxxxxxxxxxx” 

Với hoạt động này, bạn cho phép Rainforest Alliance hủy tất cả các giao dịch đang chờ xác nhận trong Tổng quan về Giao dịch của bạn với ghi chú “Vui lòng tạo mới giao dịch này trên tài khoản RACP RA_xxxxxxxxxxx”. Các nhà cung cấp của bạn sẽ được yêu cầu tạo lại các giao dịch của mình trên tài khoản truy nguyên RACP mới của bạn.  

Thêm thông tin chi tiết về hoạt động “Hủy lệnh” tại đây (xem mục 7. D “Hủy lệnh”).

Chuyn các nhãn hiu bán hàng hin có đi vi chè 

Với việc chuyển dữ liệu này, bạn sẽ cho phép Rainforest Alliance chuyển các nhãn hiệu bán hàng chè hiện có từ tài khoản cũ đến tài khoản truy nguyên mới của bạn. Điều này giúp bạn không cần phải tạo lại các nhãn hiệu bán hàng trong tài khoản truy nguyên mới. 

Nhãn hiệu bán hàng là tên mà một nhà máy sử dụng để bán chè của họ. Điều này có thể giống hoặc không giống với nhãn hiệu vườn (những đơn vị quy mô nhỏ không có nhãn hiệu vườn; nhãn hiệu vườn gắn liền với các đồn điền chè ở các nước sản xuất nơi chè được giới thiệu/quản lý dưới hệ thống Anh Quốc).  

Lưu ý: Người mua thường sử dụng thuật ngữ “nhãn hiệu vườn chè”, hoặc chỉ gọi tắt “nhãn” cho nhãn hiệu bán hàng. Thêm thông tin chi tiết về nhãn hiệu bán hàng chè tại đây (xem mục 19. A “Nhãn hiệu hàng bán”).

Chuyn thông tin thiết lp d li

Bằng cách yêu cầu chuyển thông tin thiết lập dữ liệu của bạn, bạn đang cho phép Rainforest Alliance di chuyển tất cả thông tin đã thiết lập của bạn. Điều này sẽ giúp bạn tiếp tục tải file Excel lên từ tài khoản RACP của mình mà không cần phải thiết lập thông tin lại một lần nữa. 

Để khai báo hàng loạt giao dịch thay vì khai báo riêng lẻ, MultiTrace hiện có chức năng “Transaction Upload” (Tải Giao dịch lên) hoặc chức năng tải lên Excel cho phép các tổ chức xử lý các hoạt động khai báo như sau:  

 • Giao dịch (Sell (Bán hàng), Purchase (Mua hàng), Redeem (Khai báo kết thúc truy nguyên), Remove (Loại bỏ)) đối với Single Ingredient (Sản phẩm một thành phần)  
 • Giao dịch bán hàng đối với sản phẩm đa thành phần (Multi-ingredients)  
 • Mix (Trộn lẫn)  
 • Conversion (Chuyển đổi)  
 • Khai báo hoạt động sản xuất  

Trước khi sử dụng tính năng Excel Upload (Tải file Excel lên), bạn cần thiết lập các trường thông tin liên quan/Data Mapping (để chuyển thể ngôn ngữ của các hệ thống bên ngoài sang ngôn ngữ lập trình của MultiTrace. Để biết thêm thông tin chi tiết về thiết lập dữ liệu, vui lòng xem tại đây (xem mục 16. B “Thiết lập dữ liệu”).

Chuyn sn phm được to trong “Duy trì sn phm nhiu thành phn” 

Bằng cách cho phép Rainforest Alliance chuyển các sản phẩm nhiều thành phần đã tạo của bạn, bạn cho phép họ cung cấp chúng có sẵn cho bạn trong tài khoản truy xuất mới của bạn. Điều này cho phép bạn tiếp tục quản lý các sản phẩm nhiều thành phần mà không cần phải tạo lại chúng từ đầu.  

Để khai báo thành phần một sản phẩm có sử dụng nhiều thành phần, bạn sẽ vào phần khai báo sản phẩm có nhiều thành phần (Report Multi- ingredients) và tạo một sản phẩm có nhiều thành phần. Thường thì các công ty tạo sản phẩm của mình ở đây dựa trên các mã số quản lý hàng lưu kho (SKUs), cấp độ sản phẩm hoặc lô hàng mà họ sử dụng để báo cáo các giao dịch bán hàng cho sản phẩm đa thành phần tới các khách hàng/người mua của mình. Để biết thêm thông tin chi tiết về “Duy trì sản phẩm nhiều thành phần”, xem tại đây (xem mục 15. A “Duy trì sản phẩm nhiều thành phần”). 

Không có la chn nào  trên, xem chi tiết trong câu hi 8

Khi chọn tùy chọn này trong biểu mẫu hợp nhất tài khoản, vui lòng chuyển đến câu hỏi 8.  

Thc hin các hot đng trên nhưng ch dành cho các khi lượng/giao dch c th  

Trong trường mở, bạn sẽ có thể chỉ định vị trí hàng lưu kho và/hoặc giao dịch cụ thể hoặc bằng cách chèn “Yêu cầu tổng quan” để yêu cầu Rainforest Alliance cung cấp cho bạn một tệp Excel với tổng quan về hàng lưu kho và giao dịch đang chờ xác nhận của mình. Tệp Excel sẽ bao gồm một chú giải với mã màu bạn nên sử dụng để chỉ định các hoạt động yêu thích của bạn. Tùy chọn này cho phép bạn cá nhân hóa thông tin hợp nhất tài khoản MultiTrace theo nhu cầu của bạn.  

Cho phép Rainforest Alliance hp nht (các) tài khon Marketplace vi tài khon Dán nhãn & Thương hiu RACP mi ca bn. 

Để hợp nhất (các) tài khoản Marketplace trước đây của bạn thành một tài khoản được truy cập qua RACP, bạn có thể chỉ định các tài khoản Marketplace trong biểu mẫu yêu cầu trực tuyến. Dưới đây là bảng thông tin về những gì sẽ được hợp nhất. 

Vui lòng liên hệ với customersuccess@ra.org để yêu cầu thêm thông tin về vấn đề hợp nhất tài khoản Marketplace.

Tng quan v nn tng Rainforest Alliance

Để giúp đối tác của chúng tôi hiểu cách hợp nhất nền tảng, hãy xem bảng bên dưới.  

Mọi tài khoản liên quan đến Chương Trình Chứng Nhận Rainforest Alliance 2020 phải được truy cập thông qua Nền tảng quản lý chứng nhận Rainforest Alliance (RACP) bằng cách truy cập các Tab khác nhau trên nền tảng. 

*Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023, không thể gửi các yêu cầu mới về sử dụng các logo UTZ và nhãn hiệu chứng nhận Rainforest Alliance cũ trên bao bì thương hiệu sản phẩm để phê duyệt nữa vì chúng tôi đang loại bỏ dần việc sử dụng các nhãn hiệu này. Tìm thêm thông tin về việc loại bỏ dần các nhãn hiệu cũ của chúng tôi trên trang này. Vì hệ thống xét duyệt các nhãn hiệu trên Marketplace 2.0 đang dần bị loại bỏ, tất cả các tổ chức mong muốn nhận được chấp thuận cho việc sử dụng nhãn hiệu của chúng tôi cần phải gửi yêu cầu duyệt trong nền tảng công bố sản phẩm chứng nhận (Claims) mới mà chúng tôi sẽ giới thiệu vào tháng 12 năm 2023. Tìm hiểu thêm về Cách chuẩn bị cho nền tảng Claims mới.

** Chúng tôi hiện đang triển khai về việc áp dụng quản lý truy nguyên đối với ngành hàng các loại hạt/nuts (không bao gồm hạt phỉ) mà hiện tại các mặt hàng này vẫn chưa được thực hiện trên hệ thống quản lý truy nguyên. 

***Tab quản lý truy nguyên chỉ hiển thị khi bạn nhận được giấy phép có hiệu lực để khai báo mua bán sản phẩm.

Hướng dn

Để biết thêm về hướng dẫn chi tiết, vui lòng tham khảo các liên kết dưới đây:

Nếu có thêm bất cứ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ khách hàng (Customer Success) của chúng tôi.   

Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.