Power BI - Bắt đầu
 • 30 Oct 2023
 • 8 Tổng số phút để đọc
 • PDF

Power BI - Bắt đầu

 • PDF

Tóm tắt bài viết

Bài viết này cung cấp hướng dẫn từng bước về cách thu thập thông tin chuyên sâu quan trọng về chuỗi cung ứng, bao gồm truy xuất nguồn gốc và chi tiết chứng nhận từ các báo cáo Power BI. Liên kết này chuyển hướng đến Báo cáo khách hàng Rainforest trong Power BI. 

1. Giới thiệu về Power BI

Power BI là công cụ trực quan hóa dữ liệu do Microsoft cung cấp. Dịch vụ Power BI kết nối với nguồn dữ liệu và cung cấp hình ảnh trực quan hóa đồ họa:

 • Bảng
 • Đồ thị
 • Biểu đồ hình tròn
 • Bản đồ
 • V.v.

Các báo cáo trên Hệ thống Báo cáo của Rainforest Alliance dựa trên thông tin do các Đơn vị sở hữu chứng nhận cung cấp trong hệ thống 'nguồn' Chứng nhận và Truy xuất nguồn gốc:

 • Multitrace (MTT)
 • Marketplace (MP2)
 • Salesforce (SAN)
 • Good Inside Portal (GIP) 

2. Truy cập, Bảo mật Dữ liệu và Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Người dùng bên ngoài chỉ có thể có quyền truy cập nếu email của họ đã được thêm vào Nhóm Bảo mật Người dùng Bên ngoài Power BI của chúng tôi.

Người dùng bên ngoài chỉ có thể xem thông tin dành cho các tài khoản được thiết lập với tư cách là người dùng trong các hệ thống 'nguồn' của chúng tôi:

 • Multitrace (MTT)
 • MarketPlace (MP2)
 • Goods Insight Portal (GIP) 

Khách hàng bên ngoài có trách nhiệm duy trì tư cách người dùng của mình trong các hệ thống 'nguồn'.

Để biết thông tin, quý vị có thể tìm thấy chính sách bảo mật của RA tại đây: [Liên kết đến PP]

3. Mẹo và Thủ thuật trong Power BI

Thông tin trên màn hình và trợ giúp

Trang thuật ngữ:  Cung cấp thông tin về các đơn vị đo lường và kích thước được sử dụng trong báo cáo.

 

Trang giải thích: Giải thích chi tiết về tất cả các hình ảnh.


Di chuột vào Điểm dữ liệu: Cung cấp thông tin về thông tin trên Hình ảnh. Tính năng này không dùng được cho các bảng.


Kết xuất Dữ liệu (Export versus Export)

Kết xuất: Góc trên cùng bên trái: Tải xuống toàn bộ báo cáo dưới dạng PDF hoặc Powerpoint.


Xuất dữ liệu (để lấy định dạng Excel):

1. 'Di chuột' vào hình ảnh và nhấp vào dấu 3 chấm ở góc trên cùng bên phải của hình ảnh. Chọn 'Xuất dữ liệu'


2. Chọn .xlsx (có thể có thêm các bản ghi) và nhấp vào 'Xuất'


3. Mở tệp có đuôi .xlsx đã tải xuống. Kiểm tra xem số lượng hàng có nhỏ hơn 150.000 hàng hay không. Nếu nhiều hơn, hãy lọc kết quả hơn nữa để giảm số lượng bản ghi.


Dấu trang (Bookmarks)

Dấu trang cho phép lưu các cài đặt bộ lọc khác nhau. Tính năng này rất hữu ích khi quý vị muốn chọn và chiếu báo cáo luôn theo cùng một cách, tiết kiệm thời gian.

1. Chọn cài đặt bộ lọc.

2. Nhấp vào Bookmarks (Dấu trang) ở góc trên cùng bên phải của trang.


3. Chọn ‘Add a personal bookmark’ (Thêm dấu trang cá nhân): Điền vào một cái tên có ý nghĩa. Đánh dấu vào ô nếu quý vị muốn đây là cài đặt mặc định. Nhấn lưu.


Bộ lọc

Ở phía bên trái của trang, quý vị sẽ tìm thấy các bộ lọc, ví dụ:

Khi nhấp vào mũi tên chỉ xuống ở phía bên tay phải sẽ hiển thị menu thả xuống (drop-down menu). Nhấp vào lựa chọn mong muốn. Để chọn nhiều lựa chọn, hãy nhấn phím control khi chọn:

Nếu quý vị đang tìm kiếm một mục nhập cụ thể trong một danh sách dài, hãy nhập một phần của từ đó vào thanh tìm kiếm, ví dụ:

Để xóa bộ lọc, hãy nhấp vào biểu tượng 'cục tẩy':


Đào sâu để xem chi tiết (Drilling - đi sâu vào để xem chi tiết)

Khi di chuột vào một hình ảnh có chứa hệ phân cấp (ví dụ: ngày tháng hoặc bảng”Expandable” ('có thể mở rộng’)), các biểu tượng sau sẽ xuất hiện ở góc trên cùng bên phải:

 1. Tùy chọn này chỉ xuất hiện cho bảng có hàng và cột có thể mở rộng. Nó xác định xem có cần phải đào sâu để xem chi tiết ở các hàng hoặc cột hay không
 2. Tùy chọn này sẽ bỏ tính năng đào sâu khi nhấp vào một mục phân cấp. Nó chuyển sang màu xám nếu thông tin đã được hiển thị ở mức cao nhất
 3. Tùy chọn này chỉ đào sâu thêm/truy xuất xuống mục phân cấp đã chọn. Ví dụ: nếu các tiêu đề cột hiển thị năm 2019, 2020, 2021 và năm 2019 được nhấp vào, nó sẽ chỉ hiển thị các quý cho năm 2019.
 4. Tùy chọn này tổng hợp tất cả dữ liệu cho cấp độ tiếp theo, vì vậy trong ví dụ trên, nó sẽ tổng hợp tất cả dữ liệu Quý 1 cho năm 2019, 2020 và 2021, tất cả dữ liệu Quý 2 cho những năm này, v.v. Vì vậy, chỉ có quý được hiển thị và không hiển thị năm.
 5. Tùy chọn này đào sâu xuống/Truy xuất xuống 1 cấp độ cho tất cả các mục, vì vậy nó sẽ hiển thị tất cả các quý cho tất cả các năm


Thay đổi hình ảnh

Tập trung: Khi di chuột vào một hình ảnh, góc trên cùng bên phải hiển thị biểu tượng sau:

Nhấp vào biểu tượng này sẽ phóng to kích thước hình ảnh lên mức toàn màn hình. Để quay lại xem báo cáo đầy đủ, hãy nhấp vào "Back to report" ở góc trên cùng bên trái.

Làm nổi bật: Khi di chuột vào một hình ảnh, góc trên cùng bên phải hiển thị dấu 3 chấm. Nhấp chuột vào sẽ làm hiển thị menu thả xuống (Dropdown menu). Một trong những tuỳ chọn là đèn pin. Biểu tượng này sẽ làm toàn bộ trang chuyển sang màu xám ngoại trừ hình ảnh đã chọn. Nhấp lại vào biểu tượng đèn pin để quay lại chế độ xem tiêu chuẩn.

Sắp xếp dữ liệu: Khi nhấp vào dấu 3 chấm một lần nữa sẽ hiển thị, nếu áp dụng cho hình ảnh đó, các tùy chọn để sắp xếp theo tăng dần hoặc giảm dần và, nếu có, tùy chọn 'sắp xếp theo’ (“sort by”):


Lời khuyên chung:

 • Bảng thuật ngữ chứa bản mô tả về các đơn vị đo lường và biến được sử dụng trong báo cáo 
 • Trước tiên hãy thay đổi/kiểm tra bộ lọc 
 • Di chuột vào các điểm dữ liệu khác nhau trong hình ảnh để xem cách quý vị có thể diễn giải thông tin và để xem tổng khối lượng đã mua/bán - quý vị có thể ấn vào mũi tên chỉ xuống để xem chi tiết các khung thời gian khác nhau 
 • Quý vị cũng có thể lọc/tô sáng (đánh dấu) dữ liệu bằng cách nhấp vào đồ thị và bảng 
 • Để chọn nhiều lựa chọn, hãy nhấn phím control trong khi chọn (không áp dụng cho bộ lọc tài khoản/cây trồng trong báo cáo chứng nhận)

Quý vị có thể tìm thấy gì?

Báo cáo Chứng nhận (RA2020)

 • Khối lượng đã mua của tôi từ Đơn vị sở hữu chứng nhận trang trại RA2020 kể từ năm 2021 chiếm bao nhiêu phần trăm trên tổng nguồn cung tiềm năng của khối lượng được chứng nhận? 
 • Tỷ lệ khối lượng đã mua đến từ các loại Đơn vị sở hữu chứng nhận trang trại khác nhau là bao nhiêu? 
 • Tỷ lệ phần trăm giao dịch mua của tôi được thực hiện dưới dạng cấp độ truy nguyên tách biệt hoặc cấp độ truy nguyên trộn lẫn giữa chứng nhận và không chứng nhận theo tỷ lệ công bố là bao nhiêu? 
 • Bao nhiêu phần trăm Đơn vị sở hữu chứng nhận trang trại mà tôi mua khối lượng từ họ có các điểm/lỗi không phù hợp(NC)? (cũng được chia theo quốc gia) 
 • Tỷ lệ các điểm không phù hợp trên tổng số các yêu cầu có thể có đối với những Đơn vị sở hữu chứng nhận trang trại có những điểm/lỗi không phù hợp đó là bao nhiêu? 
 • Theo loại điểm/lỗi không phù hợp và quốc gia, từ Đơn vị sở hữu chứng nhận trang trại có các điểm không phù hợp mà tôi mua khối lượng, có những loại lỗi không phù hợp nào và bao nhiêu % Đơn vị sở hữu chứng nhận trang trại có lỗi không phù hợp? (Chia theo quốc gia, loại phụ)

Báo cáo truy xuất nguồn gốc khách hàng

 • Tôi mua phần lớn khối lượng của mình ở đâu? 
 • Tôi đang mua hàng từ bao nhiêu Đơn vị sở hữu chứng nhận nhà sản xuất/trang trại? Họ ở những quốc gia nào? 
 • Đối với mỗi xuất xứ, ai là nhà sản xuất hàng đầu của tôi?
 • Khối lượng tương đương đã được mua theo xuất xứ là bao nhiêu? 
 • Nhà cung cấp hàng đầu của tôi là ai? Đối với mỗi nhà cung cấp, xuất xứ này ở đâu? 
 • Xu hướng năm của khối lượng tương đương đã mua và đã khai báo kết thúc truy nguyên
 • Tổng khối lượng tương đương đa thành phần đã mua theo Quốc gia xuất xứ và Đơn vị sở hữu chứng nhận người bán là bao nhiêu? 
 • Khối lượng đa thành phần đã được mua trên tổng khối lượng đã mua (đa thành phần và không đa thành phần) là bao nhiêu? 
 • Một sản phẩm đa thành phần nặng bao nhiêu? Khối lượng đa thành phần tương đương chứa một sản phẩm đa thành phần nhất định là bao nhiêu? 
 • Từ một sản phẩm đa thành phần nhất định, đâu là thông tin liên quan đến Đơn vị sở hữu chứng nhận người bán, Quốc gia xuất xứ, Đơn vị sở hữu chứng nhận trang trại và Cây trồng?
 • Khối lượng (không tương đương) đã được mua theo thời gian theo sản phẩm phụ là bao nhiêu? 
 • Khối lượng (không tương đương) đã được mua theo thời gian theo chủng loại/theo giống là bao nhiêu? 
 • Khối lượng (tương đương) đã được mua theo thời gian theo kiểu truy nguyên là bao nhiêu? 
 • Tôi đang mua loại sản phẩm nào từ ai và nó trông như thế nào trong những năm qua?
 • Tôi đang bán bao nhiêu theo xuất xứ và theo năm? 
 • Tôi đang bán hầu hết khối lượng của mình cho ai và họ ở đâu? 
 • Xuất xứ của khối lượng được bán?
 • Tôi đang giao dịch bao nhiêu khối lượng tương đương theo trạng thái? 
 • Tôi đang thực hiện bao nhiêu giao dịch theo trạng thái?


Release Notes

 

Your browser does not support PDF.click here to download

 Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.